Επανακυκλοφορεί

goddess fbook profile

Ένα χρόνο μετά την πρώτη του έκδοση, το βιβλίο που αγαπήθηκε από χιλιάδες αναγνώστες και ταξίδεψε σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο επιστρέφει και επανακυκλοφορεί σε ψηφιακή έκδοση!

Έντυπη Έκδοση

Ψηφιακή Έκδοση

Articles & Information (9 ADDS)

Οι Αναληφθέντες Διδάσκαλοι!

energies oct 12 4

Photo from: Crystal in flickr.

Οι Αναληφθέντες Διδάσκαλοι είναι μία ομάδα όντων άκρως εξελιγμένων, τα οποία έχουν υπερβεί τη δυαδικότητα, την ψευδαίσθηση, τον κατώτερο εαυτό, το φόβο και το αρνητικό εγώ και έχουν έτσι επιτύχει την απελευθέρωσή τους από τον κύκλο των ενσαρκώσεων...

Read more...

The Crystal Children of the New Aeon!

 Crystal

Photo from: Crystal in flickr.

Beloved human angels, there is some time now that I have been wanting to write this article concerning the incoming waves of the new children. The information is now complete and I am ready to share it with you....

Read more...

Twin Flames & Soul Mates

didymes-floges-kai-adelfes-psyches

Photo from: Paige Nelson in flickr.

Beloved human angels, an issue that many of us are concerned with is the relationship with our Soul Mates and Twin Flames, so I will try to expand on it through the perspective of the Spirit...

Read more...

Walking the Path of Magdalene

Υπάρχουν πολύ λίγες πληροφορίες διαθέσιμες σε μας σήμερα για τη ζωή της Μαρίας Μαγδαληνής, γι’ αυτό είναι δύσκολο για τους σύγχρονους αναζητητές να καταλάβουν τη φύση της. Οι πρώτοι χριστιανοί συγγραφείς την αποκαλούν "Η Νύμφη του Χριστού" και «ο Απόστολος των Αποστόλων», εντούτοις οι περισσότεροι εμμένουν στην εικόνα ότι είναι μια πόρνη που μετανόησε, η οποία είναι ψευδής.

Read more...

The Ascension Symptoms

Οι Συμβουλές που δίνονται για πολλά από τα συμπτώματα της ανάληψης  έχουν συλλεχθεί από διάφορες πηγές (από βιβλία που αφορούν παραδοσιακές πνευματικές πρακτικές καθώς επίσης κι από πληροφορίες που έχουν έρθει μέσω ανώτερων επικοινωνιών), και μπορεί να μην αντανακλούν την προσωπική μου εμπειρία.

Read more...

Death and Dying, A Spiritual Perspective

In the West death has always considered to be something to be avoided, in fact most people don't even like talking about death. If you have ever been in hospital where people are actually dying they always pull the curtains around that person so nobody sees the death. It is always considered to be something to be hidden, and in the old days they even placed that person in a room separate from everybody else.

Read more...

In the Shadow of the Divine

This article is probably the most important article you will ever read or just another article in a Mind, Body, Spirit magazine. This information is given through the Angelic Kingdom of Light, the Archangel Metatron, the Lord Sanat Kumara, the Lord Guatama Buddha and the Ascended Master Djwhal Khul; blessings be upon them.

Read more...

Merkaba & Light Body: Reflections of the Divine

Many of us have heard the expression Merkabah or Lightbody being bandied about in spiritual circles, but it is still regarded as quite a vague term or concept. We hope in this article to show how it is the cornerstone of the very reality which we call our own and the focus of the whole of the Ascension of Humanity and the planet.

Read more...

Merkaba: Spinning the Light Fantastic

This message is impulsed through the Galactic Council on Orion who is in symbiosis with the Angelic Kingdom of Light. We come to you now at your request. We would speak to you about the Merkabah. As you have rightly taught, as you have rightly put out into your world, the Merkabah is the vehicle of vehicles, the beginning and the end. It is the creator process beyond dimensions as you know them.

Read more...