Επανακυκλοφορεί

goddess fbook profile

Ένα χρόνο μετά την πρώτη του έκδοση, το βιβλίο που αγαπήθηκε από χιλιάδες αναγνώστες και ταξίδεψε σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο επιστρέφει και επανακυκλοφορεί σε ψηφιακή έκδοση!

Έντυπη Έκδοση

Ψηφιακή Έκδοση

Global Meditation

Beloved human angels, we send a call in every direction for a global non-violence and peace meditation for Ukraine! We invite all friends all over the world...

meditetion banner

Photo from Flickr.

Asking to dedicate 5 minutes from their time and enter the still point of the heart, to unite their prayers with us, to empower the field with their positive thoughts or simply meditate uniting their love with the hearts of our fellow people in Ukraine in a global attunement from heart to heart....

At this time, the people living in Ukraine are facing all the terror, violence and toughness of the social and political reality. The deeper wish of all human beings is a Free Ukraine and now it has a unique opportunity to be born!

If you take freedom out from a humans, you deprive them the possibility to be or become human. There is only Freedom - that state where people can blossom as a human beings. We can support each other all over the world, not only by giving money, sighing or discussing about it etc, but knowing that we are One - One Humanity!

The reality of Ukraine at this moment is the reality of the world, parallelly is our reality too. If a sprout of freedom gets stronger and blooms on the land of Ukraine then the entire humanity will have the opportunity to take a deep breath of fresh air.

This dawn can bring the birth of a New day!   

Through these thoughts that become more and more intense recently, I asked Archangel Michael to give us a message about what is happening now. So the following message came through:

 

Connect to the global grid of love for freedom!

 

Brave and bright revolutionaries of love and freedom I greet you!

We know that there may be a lot of pain, discomfort and fear as you move through the accelerated procedures which cause the changes that are happening now all over the world. Know that we will overcome together all the adversities. Our mission is to open the way to Freedom for every bright soul who expresses the wish to return in harmony and balance.

So unite in a global grid of love which will bring the global freedom. In your meditations call dynamically and with might my Legions, the Angels of power and affirm "I invoke Archangel Michael and his Legions, to fill the field of my consciousness with the radiant love of Mother Goddess - Father God.". With this you allow us to give you courage, to elevate and inspire you.

Then move into the centre of your Sacred Heart and we will be waiting you there to connect you with a golden thread from heart to heart with all the souls on Earth who have heard the call for the prevailing of peace in humanity. Now let this flow of global love embrace every man, woman and child on the planet! See, feel or visualize this global grid descending gradually over every country, city or village and then anchoring firmly on earth.

Then do the following invocation: "I invoke Archangel Michael and his Legions, to fill this global grid of love with balance, harmony, peace, autonomy, responsibility and the possibility for every being to have free will, bringing global freedom! Hold that field open and the birth of the free men/women is approaching!

Change is present to all who are tested now! Beloved, know that each one of you can make the difference.

Archangel Michael

 

Let's connect all together every day for just five minutes in a flow of love! Thank you from the depths of my heart for the service you offer. I wish you with all my soul peace, blessing and love.

Paschalis Kazakopoulos.

 
 

© 2004 - 2016 Angels House UniversityTM  - All Rights Reserved.

Copyrights and Terms of Use for the website www.angelshouse.eu