Δείτε την ψηφιακή έκδοση του Νέου Προγράμματος του Angels House από τον υπoλογιστή το smartphone ή το tablet σας!

Welcome to Angels House University!

A different world that opens new perspectives and possibilities.
At Angels House we facilitate seminars on spirituality and energy
healing that encompass a new way of thought and experiencing
reality. Anyone can participate and apply them easily and directly,
for personal empowerment, healing and well-being.

We invite you to explore our website and read about the new
teachings and the articles we publish or register for our Newsletter
to keep you informed on what’s happening in the world of Angels House!

Paschalis Kazakopoulos & Frixos Christodoulou

fp-image
 

Want to have an experience with us?

angels house wed class

Listen to channelings and meditations recorded live during Angels House seminars...

Let's meditate!

newsletters2013new
 

New Book!

goddess fbook profile

The Return of the Goddess! Map your way to the Spiritual Hierarchy and beyond! Now available in English.

ebook