Επανακυκλοφορεί

goddess fbook profile

Ένα χρόνο μετά την πρώτη του έκδοση, το βιβλίο που αγαπήθηκε από χιλιάδες αναγνώστες και ταξίδεψε σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο επιστρέφει και επανακυκλοφορεί σε ψηφιακή έκδοση!

Έντυπη Έκδοση

Ψηφιακή Έκδοση

The 33 of Sirius: The Ark of the Covenant!

Beloved workers of the Light, stars of the sky, citizens of the universe, we welcome you in the new reality. We are the 33 beings of Sirius...

channeling angels house 31 7 13 p3

Photo from brandonhuang in Flickr.

We come here to your group in a different way, in a way that only the electrons and your cells can recognise and this goes deep into your cellular memory, awakening all the memories from all the times we have met in time and space. 

Beloved family of Light, workers of love and truth, stars of the sky and earth, we remind you of what you are and we activate your inner core now with all these memories, with all these times you worked for the grounding of love and truth on earth. 

Because you have to be proud of this, proud for your origin, for all those efforts you have made till this incarnation and at the same time to recognise in everyone else their own “battles” and efforts in their every incarnation to get here. Be proud of them, while you become one and look towards the universe! 

Many of you are wondering “What on earth is happening now?” What happens now is the birth of the one soul. All the rest return there. Feel the one soul, the One, the Light that surrounds you, the Light that embraces you now beloved. Stars of the sky grounded on earth, now let your radiance be suffused to the six directions and feel the union with the one soul

We recognise that you are going through many processes of change. This will continue in order for you to realise completely that you are the stars of the sky here on earth, until you merge completely as a unified consciousness with the one soul. The alchemical womb of your consciousness is about to transmute everything that is not in alignment with the divine plan into the golden Light that you radiate as stars. We are proud of you. Are you?

Beloved, all these difficulties you go through, all the processes to recognise Who you are, take place under the roof of unity and Divine grace. What you need now like never before is the connection with the one source. It is the connection with the Light behind the Light, with the infinite dynamic of the one energy that comes in through Sirius on Earth. This energy travels spirally in the galaxy to all of your beloved planets, ending to Sirius and then channeled to Earth. 

I Am a part of the consciousness of the 33 of Sirius and at the same time one with it. You beloved stars of the sky are a part of the universe. How much do your realise it and how do your translate this in your consciousness?

Once we created for you the pyramids on Earth, carrying this knowledge, creating these geometric shapes as pylons of energy for all of you, for the entire universe in order for this energy to be grounded on this wonderful blue diamond you call Gaia; and around those pyramids the energy, the prana was available to all who were in its radius. 

channeling angels house 31 7 13 p4

Photo from Alin B. in Flickr.

What you need to realise now beloved stars of the sky is that the connection of the pyramid is found in your heart. In there is the production of the pranic energy. There is the electric force that starts the fire and your system of Christ Love turns on. You need to allow the thunder from your third eye to descend to the heart and activate the dynamic held in there. With one breath “I Am the dynamic that I seek.” Reaffirm “I Am the dynamic that I seek. I allow my heart to open.” You can lay your hand on the heart. “I activate this dynamic”. 

See mentally now the thunder coming down to the heart, igniting your system and now see your heart transmitting to the six directions, up, down, to the right, left, behind and to the front, and with every breath goes further and expands out to the universe; and in the next breath you magnetise, bringing back from those six directions the energy of the One, back into the heart, back into your source beloved stars of the sky. 

While your Light grows more and more you realise that you have nothing do to but only produce this Light in your heart and share it with everyone. And as this Light grows you start realising and translating your universal consciousness from the back side of your skull, there were a point of Light is activated now for humanity, the Ark of the Covenant. 

We will give you a taste now so to perceive the dynamic that is held by the Ark of the Covenant which exists at the back side of your skull. We activate it for you now... We have manifested in the space and we are behind each one of you now and we touch gently with galactic love the Ark of the Covenant. Feel your spine... Feel how your system translates this connection in you. 

Beloved stars of the sky, the earth starts spinning in a faster rhythm. The energy whirlwinds will be created every time you need to change something fast, for the good of humanity. That’s what you need to be thinking. 

Be proud for all the beings that are now on earth while each one of them is trying. The Ark of the Covenant will help in this, so more and more people to realise this difference in their consciousness and rediscover who they are. Be gentle with your fellow people while the present resistance is about to fall apart. 

The revolution of love has already begun and nothing will stop it, nothing and nobody. All the plans that were resisting to the divine have collapsed!

Beloved stars of the sky, now it’s the time to celebrate, to celebrate what is in your heart and to radiate it outwards to the six directions. And whenever you feel it, just smile and let it go on while it gets connected with other points, creating a human network that sweeps the earth from heart to heart. What was on the crystalline grid of the earth has been transferred now into the hearts of people. And now you create a human grid from heart to heart and all these rays to the six directions come in contact with other human beings on earth. This is the revolution of love in action. 

Beloved stars of the sky, you will see soon what you are and you will admire it as you become one with that that radiates the Love. When the mind tries to trap you, activate the Ark of the Covenant at the back side of your head, activate the codes, and let them run in your spine. Remain in silence, breath it and feel it. Because beloved stars of the sky, all this knowledge is anchored now on earth bringing your power back. All this power that is needed and is necessary for the reversal on your planet, and this has already begun. 

We, the 33 beings of Sirius work in the University of Sirius according to your own terms, training the souls who are to come here, the over-throwers of the Light, the rebels of Love and you are from this family. The signs you will see in the next three months will help you translate in your consciousness what you perceive as Self. We embrace you now. 

Be sure that we will keep contact.

The Sirians.   

Channeling from the 9th Spiritual Awakening Festival | Mani, 6 - 8 July 2013. 

Snapshot from the 9th Spiritual Awakening Festival with the Family of Light!

IMG 9th festival

Photo by Nikos Oikonomou - Art Photografer.

 

Please forward this message without alterations or changes!

Angels House University: www.angelshouse.eu

 

© Intellectual Rights

You are Free to: Print, save in your P.C., share with friends, according to the following conditions: You must mention the author, the creator of this work and the website www.angelshouse.eu | The Following are Not Allowed!

 

© 2004 - 2016 Angels House UniversityTM  - All Rights Reserved.

Copyrights and Terms of Use for the website www.angelshouse.eu