Μυήσεις από τον Yeshua
The Return of the Goddess - Paschalis Kazakopoulos

Welcome to Angels House University!

A different world that opens new perspectives and possibilities.
At Angels House we facilitate seminars on spirituality and energy
healing that encompass a new way of thought and experiencing
reality. Anyone can participate and apply them easily and directly,
for personal empowerment, healing and well-being.

We invite you to explore our website and read about the new
teachings and the articles we publish or register for our Newsletter
to keep you informed on what’s happening in the world of Angels House!

Paschalis Kazakopoulos & Frixos Christodoulou

fp-image
 

Angelic Blessing!

angelic healing1

Try this shower of angelic energies. You will receive this blessing even if you don't have speakers on your computer.

Simply click Play and enjoy the energy...!

Then journey in the realms of angels as you discover how

Angelic Reiki works!

© Angels House University Music: Michael Hammer

ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ!

biblio 2 banner

Σύντομες διδασκαλίες, άμεσες, διαπεραστικές
και περισσότερο επίκαιρες από ποτέ, δίνουν στον αναγνώστη την ευκαιρία να συμπληρώσει κομμάτια του παζλ γύρω από το μήνυμα και τη διαδρομή του Yeshua, αλλά και να εξασκηθεί καθημερινά
στις ασκήσεις και τους διαλογισμούς του ίδιου
του Διδασκάλου.

Διαβάστε το κι εσείς!

New Book!

goddess fbook profile en

The Return of the Goddess! Map your way to the Spiritual Hierarchy and beyond! Now available in English.

ebook