Επανακυκλοφορεί

goddess fbook profile

Ένα χρόνο μετά την πρώτη του έκδοση, το βιβλίο που αγαπήθηκε από χιλιάδες αναγνώστες και ταξίδεψε σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο επιστρέφει και επανακυκλοφορεί σε ψηφιακή έκδοση!

Έντυπη Έκδοση

Ψηφιακή Έκδοση

Elevating Greece!

Video Excerpt from the workshop “Elevating Greece” & the group work at Parthenon!

The Light emission is intensified every day and touches every aspect of our life. In April we did one more action service with subject “Elevating Greece!”. The last months we receive very high vibrations that lead the entire country to a profound transformation for the establishment of the communities of Light. The divine paradigms radiate constantly on the Greek area for the anchoring of Peace, Unity and heavenly Democracy.

In this gathering the participants had the opportunity to explore the higher Light models of the Heavenly Parthenon as they are directly related with the race. Through energy work we extended the action of the Light and worked with the Heavenly Parthenon and the guardian crystal of Acropolis that is awakening now with the new codes for the big change!

6988606358_848ebd4487_z

The channeling transmitted to the group from Mary Magdalene, Mother Mary and the ascended Master Pallas Athena speaks about the activities of the Light and other events that are about to unfold during the process of restoring the heavenly models. Read the message that was channeled live at the workshop. Read the Channeling!

With love and gratitude,

Paschalis Kazakopoulos & Frixos Christodoulou

Photographic material: Have a look at some photos of this workshop!

Please forward this message without alterations or changes!

Angels House University: www.angelshouse.eu

© Intellectual Rights

You are Free to: Print, save in your P.C., share with friends, according to the following conditions: You must mention the author, the creator of this work and the website www.angelshouse.eu | The Following are Not Allowed!

 

© 2004 - 2016 Angels House UniversityTM  - All Rights Reserved.

Copyrights and Terms of Use for the website www.angelshouse.eu