Επανακυκλοφορεί

goddess fbook profile

Ένα χρόνο μετά την πρώτη του έκδοση, το βιβλίο που αγαπήθηκε από χιλιάδες αναγνώστες και ταξίδεψε σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο επιστρέφει και επανακυκλοφορεί σε ψηφιακή έκδοση!

Έντυπη Έκδοση

Ψηφιακή Έκδοση

Meteora...Between Heaven and Earth!

Video clip with snapshots from the meditative retreat to Meteora!

A pleasant and refreshing two-day retreat was in store for the group who participated in the recent meditative journey which was held on the 12 - 13 of November to Meteora. After the activation of the Galactic Portal 11:11:11, Meteora was the best place to be in order to assimilate the new incoming codes of Light and deepen in the crystalline vibration which is held since centuries in the structure and the energy field of the gigantic rocks in Meteora!

Meteora is a very important religious center and it is not a coincidence that it is the second most important monastic center in Greece after Mount Athos. There are many remarkable places to visit, full of symbolisms and primordial energies that are awakening for once more during this period of great changes.

On the first day we presented a workshop with powerful attunements with the new frequencies of the crystalline energies for the DNA and the light body, and worked with the energy grids offering support and empowerment. The watery feeling of the energy was very intense during the meditations while the energy field we opened during the workshop and the energy work with the crystal skulls brought forward new information and codes that we shared with the members of the group.

Retreat_Meteora_2011

Both days we had the opportunity to visit many places in order to revitalize ourselves and deepen more in the work we came to do. Some of the sacred places we visited was the sacred Varlaam monastery and the sacred monastery of St. Stefanos where the skull of St. Charalampos is kept.

We headed to the Sacred Church of Mary’s Dormition in Kalampaka which has an ancient marble altar, built since the 10th - 11th century on the ancient temple of Apollo. Inside the church we found many important wall paintings. We visited the church Porta-Panayia (dedicated to Mother Mary) which is built again on ancient temple (it is believed that the ancient temple was dedicated to Athena or Apollo) and has two marvelous mosaics with Jesus and Mother Mary.

Walked on the stone bridge of Portaikos river, climbed the majestic rocks of Meteora to enter the peaceful environment of the old churches, filled our souls with pictures and allowed our hearts to come closer in the arms of nature. While the new crystalline vibration of Love is activated now on earth, many things are about to come on the front-stage in order to reveal the divinity which exists in all Creation and in every soul.

With love and gratitude,

Paschalis Kazakopoulos & Frixos Christodoulou

Please forward this message without alterations or changes!

Angels House University: www.angelshouse.eu

© Intellectual Rights

You are Free to: Print, save in your P.C., share with friends, according to the following conditions: You must mention the author, the creator of this work and the website www.angelshouse.eu | The Following are Not Allowed!

 

© 2004 - 2016 Angels House UniversityTM  - All Rights Reserved.

Copyrights and Terms of Use for the website www.angelshouse.eu