Επανακυκλοφορεί

goddess fbook profile

Ένα χρόνο μετά την πρώτη του έκδοση, το βιβλίο που αγαπήθηκε από χιλιάδες αναγνώστες και ταξίδεψε σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο επιστρέφει και επανακυκλοφορεί σε ψηφιακή έκδοση!

Έντυπη Έκδοση

Ψηφιακή Έκδοση

The Circle of the Sacred Rose in Durham!

Video clip with snapshots from the workshop “The Flame of Mary Magdalene” in Durham!

The energy of the sacred female continues her beautiful work on our planet! A few days ago we came back from England where we shared the new teaching which is given now through the workshop “The Flame of Mary Magdalene”. The energy of the female Christ returns at this time to humanity in order to heal and awaken every heart to the Light of the integrated Christ. It is about the new vibration which prepares humanity and our planet for the accomplishment of the next level of Christ consciousness.

Along with a group of lightworkers we unfolded the aspects of the sacred rose at the wonderful space of a friend and frequent speaker of the Spiritual Awakening Festival, Irene Llewellyn. The work we did was embraced by the rich green land and the natural environment of Forest Farmacy, where Irene runs many years now, taking care the land and horses!

We experienced special moments of exaltation and release while we were opening the inner portals of the Christ consciousness. A new Light coding surfaced on the grids when Mary Magdalene talked to the group regarding Avalon and the Crystalline Rose which had been imprinted to the land! (Click here to read the channeling that was given to the group...)

DSC04024

We worked with the energy lines of the Sacred Rose and along with the group we awakened this flow of codes which is now transmitted to the energy grids of England and the planet. Through Light ceremonies, mantras and soul journeys we established a Light portal which opens a new possibility for the Light. A new community of Light is born now in Durham in order to embrace and support the transition to the new earth. 

With love and gratitude,

Paschalis Kazakopoulos & Frixos Christodoulou

Photographs: Have a look to some photos from the activities and our visit in Durham!

Please forward this message without alterations or changes!

Angels House University: www.angelshouse.eu

© Intellectual Rights

You are Free to: Print, save in your P.C., share with friends, according to the following conditions: You must mention the author, the creator of this work and the website  www.angelshouse.eu | The Following are Not Allowed!

 

© 2004 - 2016 Angels House UniversityTM  - All Rights Reserved.

Copyrights and Terms of Use for the website www.angelshouse.eu