Επανακυκλοφορεί

goddess fbook profile

Ένα χρόνο μετά την πρώτη του έκδοση, το βιβλίο που αγαπήθηκε από χιλιάδες αναγνώστες και ταξίδεψε σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο επιστρέφει και επανακυκλοφορεί σε ψηφιακή έκδοση!

Έντυπη Έκδοση

Ψηφιακή Έκδοση

Creative Silence & The Guardians of Humanity

i dimiourgiki siopi oi fylakes tis anthropotitas

Photo from: Maria Globetrotter in flickr.

Beloved family of light of God, welcome in the living heart of Christed love; I touch your hearts with the blessings of the Mother...

I ignite the flame in your heart and I place a red rose on your sacred altar. Observe this red rose loved ones, how vibrant is it color? How beautiful it is!

It’s a drop of your essence from the heart of your twin flame. A drop that contains the entire ocean of love and heals all the wounds, those created in this incarnation and in past incarnations.

-Do you see it? Do you feel it? Do you feel it in your heart?

Take a breath and embody more love...

Allow this center to speak for you. Allow the Goddess to express in you; in silence, the Goddess speaks to you! In silence you can be creative and simultaneously moving because silence is not stillness. It is the movement of spirit who creates...

-What do you create in the moments of your silence in nature?

You come in contact with this drop of your essence, the ocean of love that you are...

-What do you create in this silence you find yourself and what do you emit outwards?

You will find that while you remain in creative silence, the thoughts that are coming are pure, clean, thoughts of Christ consciousness. When the mind is silent, when the subconscious doesn’t bring forth the ego, then the heart speaks and her voice is clear and in silence it is heard more clearly...

See your rose, look at the rose… It is the rose of the Christ, it is your union with Him! It is the essence from His essence! Like the petals wrap the rose, in the same way your soul is wrapped in His love, in His heart! That’s why you are the sacred rose, the sacred rose of the Christ. This sacredness needs to shine outwards, it’s needed to be radiated now like never before...

You see beloved ones, the period you go through like we described it so many years before, is the period of absolute separation. You, the apostles of Christ consciousness, the bringers of the dawn, what do you do, what do you think, what vibrations do you emit in these times? How do you contribute in this change?

Because your contribution is necessary, essential and necessary! What you see around you, what you learn as news, what you see out in the streets or hear from your family, your community, your friends, how to you perceive them? As something hostile? If you receive it as something hostile then you are functioning through the subconscious mind which sets obstacles, fear and guilt.

 

The End or a New Beginning?

 

Like you described it very well at the beginning of this gathering, you are a family. All these people are your family! But you need to listen to your heart and come in contact with the ocean of love because change is about to come. In the eyes of some people this is the end and I am here to tell you beloved ones that it’s not the end! It’s a new beginning! It’s the beginning of the Christ consciousness that will spread all over the earth, it’s the beginning of the light! Because this change was to come and you knew it through the teachings, through the guidance you were seeking… We provided you with all the information you needed each time, even in this moment now so to realise how critical this period is...

So if you keep seeing with the eyes of the mind you will be encountering enemies and creating wars. As within so without.

-Is it time for this to change in the consciousnesses of light workers of God? Yes, it’s the time to change!

So in your sacred silence, while you come in contact with the drop of your essence, with your sacred rose, become the sacred guardians of humanity that you are; and act with the free will of the heart, not the free will of the mind! Because she will be constantly opening new portals, like the one humanity goes through now. This portal was activated on September’s eclipse and all of you have walked in it...

 

The Sacred Guardians of the Earth!

 

You know, beloved, the lessons were the same and are the same as then and now… Generations have experienced them… But the major difference, the essential difference with this era is that you knew and now is the time to remember beloved, that’s why I place the hand of my heart on your third eye and I activate the remembrance of who you truly are, the sacred guardians of the earth!

I do it for each of you now, feel it…! This remembrance will help you activate your sacredness in the following period.

It is like a rosary, a sacred jewellery you wear around the neck. The thread symbolizes the connection, the gemstones which have their own meaning and attributes symbolise the beings who are connected with you. The needle symbolizes your will to unite all these… So I wear your sacred rosary around your neck, your sacred jewellery and when you will be wearing one of these, the ones you create or you got from others, always remember this parable... 

It’s time to celebrate your sacredness and no one can deprive it from you now, no one, not even your subconscious mind. Remember, you have chosen it. This is your sacred moment, to show with your thoughts, through sacred silence, the purity and clarity of your intention about all these happening around you.

By holding your sacredness, by serving love you become the guardians of humanity that you truly are! The angels of Christ consciousness look after your festive clothes, your aura, they clear it now...

So beloved ones, I would like you to work on this, becoming more aware in this year, in this period that it’s not the end, it’s a new beginning!

It is a new cycle that begins now and if difficulties came your way the last years, know that we understand… All those difficulties brought you to this moment of now and now is the time to make the next step with the free will of the heart always!

With your clear and pure thoughts, manifest the reality where you are the sacred guardian of humanity. A sacred guardian who works in silence but at the same time moves, creates and manifests love in all existence...

If there is any question from you I would like to answer it...

Q: I wanted to ask if Greece will do better on all levels in the following period, financially, socially?

A: You are going through a difficult period… Jesus had spoken in the past about Greece through this channel. Many of what he said to you back in 2010 have manifested, you have witnessed them… Now you are at the end of that period… But the initiation has not been completed. It will be completed in 2018 and then you will come out collectively, as a country, out of this difficult period!

While you are now passing through the period of transparency many things will come in the light and you, as sacred guardians of humanity are called to keep a position, and this position is detachment from anything that is not of light, from any thoughts, ideas or manifested realities which are associated with the darkness of the ego. You need to detach and remain steady in the transparency for you and others!

Change comes with cleansing! Think how many of you have gone through clearings in your life, how many people on earth go through difficult situations which are being cleared… Clearing events of the past, causes that were created in the past and now we are talking about an entire country… So just like you make a new beginning, this needs to pass through all people of your community, your country in order to make the next step...

I remind you that Greece, yes, will come out of this difficult period at the end of 2018, but you as sacred guardians of the reality of humanity you need to come out of this conflict and separation much earlier.

As long as you do this and you keep your sacredness, you will be leaning on the creations of light you want to manifest in this reality. How many times you have said “God supports me”. Think how many times you have said it… Since God supports you, what are you afraid of?

I think that I answered to your question beloved… Hold the flame of light burning bright in your heart and you will see that in the next three months you will review many things in your life… You will be much more calm, peaceful. Transformation will happen for you in the next three months. Be blessed!

So all of your questions have been answered...

Remain in silence now, focus for once more on your rose, the rose in your heart. I left it there in order to remind you the essence, the ocean of love that you are. So when you are in conflict with the ego, please return back to the rose and I will be there; to support you and to show you another way. The way of the heart!

Mary Magdalene.

 

If you want to create a life you love, we are waiting for you!

 
 

© 2004 - 2016 Angels House UniversityTM  - All Rights Reserved.

Copyrights and Terms of Use for the website www.angelshouse.eu