Όροι Χρήσης

angelshouse.eu

 
 

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά το κείμενο που ακολουθεί. Περιέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας καθώς και σχετικά με την πρόσβασή σας σ’ αυτή την Ιστοσελίδα ή/και στις Υπηρεσίες και τη χρήση τους.

 

Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν εκπαιδευτική φύση και παρέχονται μόνο ως γενική πληροφόρηση. Επισκεπτόμενοι αυτή την ιστοσελίδα, κατανοείτε ότι θα εισαχθείτε σε μεταμορφωτικές και ενεργειακές τεχνικές συνειδητότητας τις οποίες παρουσιάζει το Angels House University μέσα από τα σεμινάρια, τις συναντήσεις, τις ατομικές ή ομαδικές συνεδρίες και τις πληροφορίες που δημοσιεύει.

Μέχρι αυτή τη στιγμή, οι μέθοδοι και οι διδασκαλίες που παρουσιάζονται εδώ έχουν αποδώσει εξαιρετικά αποτελέσματα και φαίνεται να προσφέρουν νοητικά, πνευματικά και φυσικά οφέλη στην υγεία αλλά χρειάζονται να διερευνηθούν πλήρως από τις Δυτικές ακαδημαϊκές, ιατρικές και ψυχολογικές κοινότητες. Επισκεπτόμενοι αυτή την ιστοσελίδα, κατανοείτε ότι αυτή η μορφή εκπαίδευσης μπορεί να θεωρηθεί βιωματική και το Angels House δεν γνωρίζει πως θα ανταποκριθείτε προσωπικά και εάν θα σας βοηθήσουν με ένα συγκεκριμένο πρόβλημα.

Λόγω της βιωματικής φύσης των σεμιναρίων και των προσωπικών συνεδριών, και λόγω του ότι είναι σχετικά καινούριες θεραπευτικές προσεγγίσεις και η έκταση της αποτελεσματικότητάς τους, καθώς επίσης και τα ρίσκα και τα οφέλη δεν είναι πλήρως γνωστά, συμφωνείτε να λάβετε και να αποδεχτείτε πλήρη ευθύνη για οποιαδήποτε και όλα τα ρίσκα που σχετίζονται με τη χρήση των μεθόδων αυτών και την επίσκεψή σας σε αυτή την ιστοσελίδα.

Κατανοείτε πως εάν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις μεθόδους είναι πιθανό ότι συναισθηματικές ή φυσικές αισθήσεις ή επιπρόσθετες ανεπίλυτες μνήμες μπορεί να αναδυθούν οι οποίες μπορεί να γίνουν αντιληπτές ως αρνητικές παρενέργειες. Συναισθηματικά και/ ή φυσικά θέματα μπορεί να συνεχίσουν να αναδύονται και μετά τη χρήση τους, υποδεικνύοντας ότι κι άλλα θέματα χρειάζεται να επιλυθούν. Παρελθούσες έντονες ή τραυματικές μνήμες μπορεί να ξεθωριάσουν, πράγμα που επηρεάζει επιζημίως την ικανότητα να παρέχετε λεπτομερή νομική κατάθεση σχετικά με ένα τραυματικό γεγονός.

Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται σε αυτή την ιστοσελίδα δεν προτίθενται να παρουσιάσουν ότι οι μέθοδοι αυτοί, χρησιμοποιούνται για να διαγνώσουν, να θεραπεύουν ή να αποτρέψουν οποιαδήποτε ασθένεια ή ψυχολογική διαταραχή. Επίσης δεν αντικαθιστούν την ιατρική ή ψυχολογική φροντίδα. Συνεπώς, επισκεπτόμενοι αυτή την ιστοσελίδα και χρησιμοποιώντας αυτές τις τεχνικές στον εαυτό σας δεν αντικαθιστά την φροντίδα από επαγγελματίες ιατρούς/ ψυχολόγους.

Συμφωνείτε να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας για οποιαδήποτε συγκεκριμένα ιατρικά/ ψυχολογικά προβλήματα. Επιπρόσθετα, κατανοείτε ότι οποιαδήποτε πληροφορία περιλαμβάνεται σε αυτή την ιστοσελίδα δεν θεωρείται παρακίνηση ώστε να διακόψετε την επαφή με οποιονδήποτε επαγγελματία γιατρό ή φαρμακευτική αγωγή, εάν υπάρχει, χωρίς να συμβουλευτείτε τον ιατρό σας, ακόμη και μετά την επίσκεψή σας σε αυτή την ιστοσελίδα και τη χρήση των όποιων μεθόδων και προσεγγίσεων, που φαίνονται και δείχνουν ότι μια τέτοια αγωγή ή θεραπεία δεν είναι απαραίτητη.

Οποιεσδήποτε εμπειρίες ή προσωπικές μαρτυρίες που παρουσιάζονται σε αυτή την ιστοσελίδα δεν αποτελούν με κανένα τρόπο εγγύηση ή πρόβλεψη σχετικά με το αποτέλεσμα που θα έχει κάποιο άτομο χρησιμοποιώντας αυτές τις μεθόδους, για οποιοδήποτε συγκεκριμένο θέμα.

Το Angels House δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή οποιαδήποτε υποχρέωση για τη χρήση ή κακομεταχείριση των πληροφοριών που παρέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα.

Το Angels House προτείνει να ψάξετε για ιατρική συμβουλή ως προς το εάν είναι κατάλληλο να εφαρμόσετε οποιοδήποτε πρωτόκολλο ή γνώμη εκφράζεται σε αυτή την ιστοσελίδα πριν πάρετε οποιαδήποτε απόφαση που αφορά την υγεία.

Συνεχίζοντας να διαβάζετε αυτή την ιστοσελίδα, εν γνώση σας, εκουσίως και ευφυώς αναλαμβάνετε αυτά τα ρίσκα, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε επιζήμιου αποτελέσματος μπορεί να προκύψει από τη χρήση τους, και συμφωνείτε να αποποιηθείτε, να αποζημιώσετε, να απαλλάξετε και να υπερασπίζεστε αυτές τις μεθόδους και το Angels House, και τους ιδιοκτήτες, συντονιστές, συμβούλους, εθελοντές από οποιαδήποτε αξιώματα όπου εσείς ή οι αντιπρόσωποί σας, μπορεί να έχουν για οποιαδήποτε απώλεια, βλάβη, ή ζημία οποιουδήποτε είδους ή φύσης που προκύπτει από τη σύνδεσή σας και την επίσκεψη σε αυτή την ιστοσελίδα και από τη χρήση των μεθόδων, ατομικών συνεδριών ή πληροφοριών.

Εάν οποιοδήποτε μέρος από αυτό το Συμφωνητικό Όροι Χρήσης & Αποποίησης Ευθύνης θεωρηθεί από το δικαστήριο ως άκυρο, το Συμφωνικό ισχύει έως ότου αυτά τα μέρη να έχουν αφαιρεθεί.