Επανακυκλοφορεί

goddess fbook profile

Ένα χρόνο μετά την πρώτη του έκδοση, το βιβλίο που αγαπήθηκε από χιλιάδες αναγνώστες και ταξίδεψε σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο επιστρέφει και επανακυκλοφορεί σε ψηφιακή έκδοση!

Έντυπη Έκδοση

Ψηφιακή Έκδοση

Activation of the Crystalline Pineal Gland!

Beloved Light Workers of God’s Work, I am here today, among you, bringing information of light in reference with the planetary shift, which is taking place now. The dilation process of photons has called forth an activation to the grids of Rose which are activated right now upon Earth. This brings a reflection in your Christ consciousness, which is the direct dilation of your consciousness.

See now, loved ones, your spherical consciousness. Some, you can imagine it, some you can feel it like a lighted sphere which is around you. What I am saying is that it is not a lighted sphere in some distance or boundaries around you. It is expanded through all dimensions, and all dimensions are inside of it.

To understand this, let your self and come into your pineal gland which is being activated rapidly. See the crystalline structure of your pineal gland, as it is connected, through Antahkarana with the Divine. And now I am activating this connection in your pineal gland and I am linking it with the heart in order to realize it. This connection will allow you, to function through Christ consciousness on all levels. And this will be the bridge, the bridge of change which will be completed in 2012, as you will be completed as a Christ Being upon Mother Earth. What you feel in you bodies is the expansion and the dilation of your Christ consciousness.

So I would like to hear your questions now:

epiphysis

Photo from Arquepoetica in Flickr.

Question: Does this activation, in the pineal gland, help physically and spiritually?

Answer: Yes it does help in all levels as you assimilate Christ consciousness through all dimensions, since these dimensions are actually contained in it, as I said before. So this will happen to all levels. This connection, that I did, will help you by creating the bridge, so you can pass this process, through the heart, which will open the door for you, as Christ Beings, to move into the New Earth, through this view, the whole view, which is contained inside the Christ consciousness, for it is spherical and includes everything. Everything that belongs to the Law of Love, which is the Divine. This will take place, gradually, and it will be completed in 2012. But you can receive from now, the impresses of the Divine Christ Consciousness and function with them.

-This is the purpose of the work of God, Isn’t it?

They answer: Yes

Question: I would like to ask about channels on Earth. I see that some of them are blocked and in my body also. Through which process we could help them open, not only ours but Earth’s also?

Answer: Your body is the Earth. Channel is the means. The essence that permeates, the essence that flows, is the point you have to focus on, as planet and also as individual. If this essence is crystalline and clear, aligned with the Source of Love, then what will flow will open the path. Do not try to control situations, do not try to control things the way you wish and I am talking about all of you, right now.

Let the flow of love to flow everywhere and as it is flowing inside of you now, it will also flow upon the Earth. And the activation that will happen by the union of the Sacred Rose grid, as Christ Consciousness will be awakening on Earth, all the channels of Earth will respond to this calling, to one voice, to the message, to Love itself!

So call your bodies, call any of your connections, call them to return to the love, acknowledging that love never left them and that’s why they exist. For whatever exists, is retained by love. Isn’t it? So then, why do you try to control the things that you don’t understand that they already belong to love? That Love is that preserves them and keeps them together. This we could say it recklessness. But the truth is there. This is what I am saying to you loved ones. Accept it in the humility of your heart.

Question: As we proceed to 2012, and to the construction of the Light Body, which is related with this period, do the lower bodies recede or detach, or they are not influenced by this procedure?

Answer: It is like the rain of God, of the alive vibrant creation. Well, as the rain falls, bring now in your mind a leaf of a tree, that receives one rain drop and see that drop, that drop of water which comes to the edge of the leaf and falls down from this one going to the next one.

-What does the leaf receive when the drop pass from it?

So what is, is the process of the construction of the body of light. As a tree grows, it grows up, doesn’t it? So the old leafs, need to fall, through a natural procedure and the new ones need to reach the light, and then, they will fall in order new to be born again, closer to the light. What is happening now is the drop of rain that regenerates the leafs and helps them to ascend. This is the Ascension, the same is the construction of the body of light, through this simple image. This is what I am saying to you loved ones.

So the process of integration of the spherical Christ Consciousness through your body of light, for the body of light, is a process to give you joy. Let yourself to feel courage through love, be nurtured by love, share it whenever you are. This process which is taking place on planetary level has already been galactic designed, in order to help this moment so an extra step to be done. So that more leafs to see the light of sun. It is in Divine order, inside the harmony of love that the universe rotates in. So from the depths of your essence I bring the rain of Christ Consciousness to nurture your Body of Light.

Master Sananda

-Let this process to be completed. Let your body free. Breathe in through your pineal gland and see the conduit that the transcendent Master of Love, has created, the Master of Masters, with our heart. Inhale and let this crystalline vibration of love to pass through your heart, and from your heart to pineal gland. Inhale from you pineal gland to heart and from heart to the source and from the source to pineal gland.

As you breathe in and out in your harmony, in your frequency, this frequency will start to change, as it tunes with the frequency that the source emits, and so you will help this process to be completed.

Mary Magdalene

Channeling from the Ascension Workshops, 6 Feb.10, Athens

© Intellectual Rights

You are Free to: Print, save in your P.C., share with friends, according to the following conditions: You must mention the author, the creator of this work and the website www.angelshouse.eu | The Following are Not Allowed!

 

© 2004 - 2016 Angels House UniversityTM  - All Rights Reserved.

Copyrights and Terms of Use for the website www.angelshouse.eu