Επανακυκλοφορεί

goddess fbook profile

Ένα χρόνο μετά την πρώτη του έκδοση, το βιβλίο που αγαπήθηκε από χιλιάδες αναγνώστες και ταξίδεψε σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο επιστρέφει και επανακυκλοφορεί σε ψηφιακή έκδοση!

Έντυπη Έκδοση

Ψηφιακή Έκδοση

The Energies for 2010 & The Important Role of Greece!

Beloved light workers of God's work, we welcome you now in the new cycle opening for all of us. The new cycle of Light action. This new cycle includes the networking of the Sacred Rose, the activation of the diamond codes of the Christ in humanity and the final alignment of the planet for the Ascension Portal.

The virtues that will be awakened planetary, individually and collectively are love, appreciation, peace, gratitude, wisdom within the Christ consciousness of each Light Being, of each light worker on Earth; which will lead to a collective awakening, vigilance and Light action in the communities, in every place, in every spot.

So you are called now to network these codes amongst you. Starting from each one, from the seventh center, feel the connection from every seventh center and create the circle as you are sitting through this electric pulsating vibration of the light. And now let it flow down, embracing your bodies. The physical, emotional, astral, mental, all of your bodies and feel this connection amongst you.

Feel this action and Light infusion happening in each one of you now, linking with all the circles, of circles, in the entire planetary level. With all groups of people, with all light communities, with all the teachings, with all religions, with all countries, with all schools, with all paths; and see your consciousness, the awakened Christ consciousness opening as a Rose, encompassing the rest roses in the circle of the Light.

Beloved ones, this year begins with the connection of your heart with the chakra of your throat and expression. Your word has power and strength and the Light action will be now expressed with this way more intensely in order to awaken, to wake up, to open the way, to open the hearts for the coming of the Light. This will be the medium for this year. The connection of the heart with the chakra of your expression.

Greece will play a big and important role this year on a global level and you as workers of the Light, Truth and Love you are called to hold this vibration on high levels and through your word to heal, through your word to bring peace, through your word to open the gate, for every heart, in every human who is open in this possibility of the Light, because every human is. Wherever you talk and your words are not heard, you don't need to worry. It doesn't need to doubt. What you do is the Light action in manifested form, in manifestation. You become the transmitters, the re-broadcasters of the truth of the Christ Light of your soul.

Gate_of_Athena

Photo from 5ERG10 in Flickr.

Now let the chakra of your expression open to this new possibility of the Light, to become the re-broadcaster of truth and answer to me honestly. Your soul, your center, your essence, does it feel that? You have come to the position, you have come to the point where the channel of your heart wants to express, aren't you? And all of you have come to this position. Isn't it true? So express through one word and let the heart vibrate and pulsate in the frequency of that word you wish to express now. Express it now. One word, all of you, a different one or the same word. Whichever it is let the heart talk and express that vibration, that pulse of the virtue which the heart wants to express this moment for the new cycle coming. Say it.

(Love, Light, Joy, Connection...)

Beloved, see in the heart the spurting fountain of the Holy Spirit. See in the heart, the center of the center, and in the center, the Christ Rose opening within your heart. Feel the expansion at the area of the heart. Feel the emotion that expression, that virtue you said taking place within you, filling the center of your heart and expanding to your bodies. Feel this for a moment.

Feel it. Feel it growing, feel the emotion which is filling you. Love, Peace, Light, Joy... You feel the vibration of the heart when she expresses. What does it create in your consciousness? It is a completion, it is what You Are, because you express your truth. The truth which is found in the center of your centers and it is aligned with the Divine Will, because what you said, is what you wish for each of your brothers and sisters. Think of it, feel it and say it.

Now feel your mind opening and expanding, beloved ones, uniting with your expression, and uniting with the heart on the three levels of expression in this new cycle. From the mind to the expression and to the heart, and from the heart to the expression and the mind. This is your work in this new cycle while you will getting integrated in order to pass into the next cycle, where you will unify all these, which they used to be separated. You will unify all these which were four and became one. The two bi-polarities. To prepare for this, the new cycle needs to unify the three into one, because everything is in precedence in the Light. Because every step is that step which will get you to the next, and it is the right one and this is what you should do now. Each one on their own rhythm, with their own vibration.

Now come, think all of your brothers and sisters in the world. Also think of your fellow people. People who existed, exist or are about to come in this field. See through the center of your centers the virtue you wish to transmit as a Light action to all beings on all dimensions. Let your heart to open like a huge embrace and to accept the virtue. Feel the emotion, feel the alignment with the center of your centers and while you will be expressing it, let it pass to the mind and spread in your consciousness. Radiate now the Light action. Say it. Say it to all those, to you, and to all who existed, exist and will exist. To everyone above and below, within and without. Say it and let that vibration to spread in your consciousness, opening the gate from within the heart, the expression and the mind. The gate of freedom, because you are free.

And now I come to your right and Mary Magdalene to your left. We touch the one hand on your heart and the other at the back of your head, to the ascension chakra, and we infuse the breath of the Holy Spirit, united and full into your expression chakra, cleansing and purifying this center which has the power of your words. We call you now to express the virtue in your consciousness, where you see it bloom and becoming a tree within the center of your centers, within the garden of your heart. Let that tree express itself, and talk. Say the virtue loudly and strongly in your consciousness and hear it in your consciousness creating now your world, your reality, because what you will affirm, is what you will experience. In that you will be living.

We invite you to express it now with one word, whatever you feel this moment, and see how the energy expands as you say it in your consciousness and how it touches the auras of all souls who are present in this place and how the energy expands outside this space. This is the Truth and the Way. This is the Path. Walk it, with clear thoughts, clear deeds and open heart because that's the way this path is walked.

Stay in the peace of your heart, because now it has began. You reached the destination and now you are on the straight line home. We are all here. We illuminate your path, the path of each one. This Light, this guidance will be much more intense for everyone on individual and collective level. As within so without. While you walk this path through the energies of Love, Wisdom and Power, of clear thought, clear action, open heart, a lot will be revealed which will lead you deeper in your own land of peace that will manifest in your reality.

We embrace you now, we support you and illuminate the virtues you sow in the sanctuary of your heart, as the family of Light.

Master Sananda

Channeling from the Ascension Workshops, 9 Jan.10, Athens

© Intellectual Rights

You are Free to: Print, save in your P.C., share with friends, according to the following conditions: You must mention the author, the creator of this work and the website www.angelshouse.eu | The Following are Not Allowed!

 

© 2004 - 2016 Angels House UniversityTM  - All Rights Reserved.

Copyrights and Terms of Use for the website www.angelshouse.eu