Επανακυκλοφορεί

goddess fbook profile

Ένα χρόνο μετά την πρώτη του έκδοση, το βιβλίο που αγαπήθηκε από χιλιάδες αναγνώστες και ταξίδεψε σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο επιστρέφει και επανακυκλοφορεί σε ψηφιακή έκδοση!

Έντυπη Έκδοση

Ψηφιακή Έκδοση

Seven Paths Lead to the Garden of the Heart!

Beloved torchbearers of God's service, I welcome you on this mountain, which is still holding the energy codes of the Light of Transfiguration. While you are here, I transmit to you the truth of the Teaching as I did to my students.

Come in the heart, connect with the heart, you created the garden of the heart, you entered it. What leads to that, are the seven paths and you need to walk them, since you reached the center, the center of the centers.

You need to walk them only with the heart, the mind and the body united, in order to reach to the Tree of Life. These need to be united in order to receive the transfiguration on all levels, so the bird of Wisdom to fly to the Tree of Life. The bird of Wisdom does not separate its two wings. The one is Power and the other one is Love. So in unity it flies to the Tree of Life.

And so you, within you, you need to keep them in union, in order to move on the seven paths of your soul. I ask you know as a group, since you have come here for the service of God, since you have heard the call. Do you want to walk these paths? Those of you who chose it, receive now the codes of Transfiguration. I awaken them through the ancient wisdom of this place.

The_Transfiguration

Photo from astrogirl59 in Flickr.

See, see how it was then, see how it is now etherically, in the air touching you, the sensation you receive from your feet. Feel them coming in from the ears, from the eyes, from the pores of your body that breathe.

And now radiate through your heart the ray of Wisdom, Power and Love to the center found right in front of you in the center of the circle you are sitting; and see the etheric body of the One Christ which you all are, transfiguring to Light and creating an ascension pillar on that point; which you are going to connect it with the places you will visit and you will create a Light grid of the Kingdom of Spirit which exists in the garden of your heart.

I remove all the veils of the archons in order for you to see the truth burning in your heart!

I connect with each one of you now and I become one with you.

And now, my beloved Mary Magdalene comes in this space with an olive branch, which symbolizes peace when the heart holds the wisdom, the power and love indivisible as one the heart is. She passes to each one of you and she whispers in the ear of your heart:

“It is time to wake up. It is time to move forward for the victory of the Light that comes now in your life. Be serene and calm”.

Now give these blessings to Mother Earth and creating from heart to hear the field of Love, circulate it in your bodies and the bodies of all people. You choose. Follow these paths because the are the Way and the Truth. Hold these elements in union and transform your life and the lives of all people.

I transmit to you now the codes of healing, and I baptize you with the Holy Spirit; and as a gift from Father Sky, from Mother Earth, I send the angels of love, the angels of peace, the angels of deliverance, to create an amulet at the point of the heart, the level of the heart, and to connect it with every vertebra of your spine; and I let the blessing to flow as Light, from above to below, from below to above. The process is completed.

Through the time-space frame of the Glory of Light,

The codes of Transfiguration were diffused.

Master Sananda

Channeling from the Sacred Journey to the Holy Land, 2 Jan.10, Mount Tabor.

© Intellectual Rights

You are Free to: Print, save in your P.C., share with friends, according to the following conditions: You must mention the author, the creator of this work and the website www.angelshouse.eu | The Following are Not Allowed!

 

© 2004 - 2016 Angels House UniversityTM  - All Rights Reserved.

Copyrights and Terms of Use for the website www.angelshouse.eu