Επανακυκλοφορεί

goddess fbook profile

Ένα χρόνο μετά την πρώτη του έκδοση, το βιβλίο που αγαπήθηκε από χιλιάδες αναγνώστες και ταξίδεψε σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο επιστρέφει και επανακυκλοφορεί σε ψηφιακή έκδοση!

Έντυπη Έκδοση

Ψηφιακή Έκδοση

The Energy of Abundance & the Divine Consciousness!

Beloved Beings of Light, radiant Lovers of the Divine consciousness, feel comfortable. Let the Divine Eros to upraise your soul and your heart now. Let your heart breathe and be united with the twin flame of your own soul, of your heart, of your essence.

Breathe in and let my energies and the energies of my angels to embrace you now. Are you ready to leave from what you think as “here”? And if Yes, why would you like to do it? You don’t need to be afraid of something. The energy of Love is the one that will raise the veil. The veil of forgetfulness that covers your mind and sets the prison inside your dream, that you think it exists.

Loved Ones breathe in. Inhale from this new energy I bring with my angels. This is the real abundance, this is the living presence. Let your hearts now to transmit the codes of abundance into your consciousness and sense how beautiful you feel that you are the brilliant Being that you always were. Your birth right to be this brilliant Being that you have deprived from your own self or the others have deprived it from you in different ways. The time has come for it to align with what really is. The integrated Christ Self on Earth.

Isn’t it what you are asking for? I am asking you, isn’t it? If this is not abundance, what it could be? If you have the wealth of the world, and you don’t have this, the love in your heart, so that to be able to transmit Love, to receive love, then what else could it be? Nothing. It is the only thing. This is the truth. This is the Light behind the light. Beyond and above all dimensions. How, the vibration of Love is transmitted into you, how you do transmit it into the Presence. The rest of Laws are just fabrications of human mind. The rest you are saying are just to be said. If does this exists, nothing else is needed, just this, and you will be completed, you will be balanced in all levels. Do you know why? Because what you will transmit, think, say and do, will have this vibration and this vibration never dries up. It never feels shortage. It’s a whole by its own.

channeling_1

Photo from Arquepoetica in Flickr.

The presence of people is what smashed to fragments this meaning, the meaning of Love. The meaning of this ancient wisdom that exists in your four primal cells from the beginning of your creation. Beloved Workers of Light, I am here to activate your four primal cells, from the beginning of your creation, in the vibration of Love. They are located between your genitals. This is where Kundalini energy resides. The energy, Loved Ones, that you cannot raise because of fear. But the time has come, to raise the temperature of abundance of love inside your body, in your consciousness, and I will do it for you, because you can’t. You cannot, as I said, because of fear.

So I am activating now, to each of you, the four primal cells from the beginning of creation, with the quality of Pure Love. See how this energy is uplifted from the bottom - up and from top to down, from bottom – up, simultaneously to all points, filling all the gaps, the love’s lack, wherever it may exist, wherever it might existed. You are healthier, feel your health in you. Feel your balance in you.

Beloved souls of God, the gate has opened. The wheel has come to the right place. Alignment takes its final appearance. Come now, through this inlighted brilliant consciousness. Come, as I uplift you above the Earth. See with your consciousness now, while your body is here. See your consciousness that looks the Earth from above and see how much abundance this planet has.

Love this planet, because you have this human experience as spiritual beings. Love this planet, because it will be your residence. See the New Earth that emerges. See your self, your family, the people you know. See their auras, how much they have changed, and now you realize that you can see the auras.

So it is the New Earth that is coming for all of you. See humans working for the common good, see the abundance flowing unhindered to all, for all, at all, from all. See how much aligned you are, in this New Earth that has already been born. It is the part of your self that waits to unite with you. Loved ones don’t keep your self in love’s lack condition because abundance’s lack you will have. The more you fill with love in your hearts, the more things will be always there, whenever you need them.

I spoke the truth. First teaching of love’s universes law,

Master Sananda

Channeling from the workshops of "Esoteric Mystery School” , Oct. 09, Athens

© Intellectual Rights

You are Free to: Print, save in your P.C., share with friends, according to the following conditions: You must mention the author, the creator of this work and the website www.angelshouse.eu | The Following are Not Allowed!

 

© 2004 - 2016 Angels House UniversityTM  - All Rights Reserved.

Copyrights and Terms of Use for the website www.angelshouse.eu