Επανακυκλοφορεί

goddess fbook profile

Ένα χρόνο μετά την πρώτη του έκδοση, το βιβλίο που αγαπήθηκε από χιλιάδες αναγνώστες και ταξίδεψε σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο επιστρέφει και επανακυκλοφορεί σε ψηφιακή έκδοση!

Έντυπη Έκδοση

Ψηφιακή Έκδοση

The New Teaching for the Living Guardians of the Light!

Beloved workers of God’s work, I welcome you to the call you got for the truth. To the call of your soul itself to move on, radiating these new codes of the Light of the integrated Christ within the universe of your heart.

Now let the armies of angels to create the electromagnetic field in order your consciousness to be lifted up in higher levels now...

Beloved, the distorted thoughts of ego have brought humanity on this place. You know very well that the Golden Age and the dawn of the Golden Age is about to come and it will come. So this gathering today needs to become an example in the collective conscious of Greece. It needs to connect with all energy meridians, the guardian crystals that exist in this land. In this sacred land which created the free spirit; which held these codes, which emitted these codes for centuries now.

Truth is the one who saves and truth is held within love!

You know, you can’t be so lukewarm, holding little bit love and little bit of fear. Isn’t it? You know, you need to be firm in this. Let the Holy Spirit enter your consciousness. Let the sacred flames of God to flood your own existence beloved ones. So let them now do their work. The work of God you have come here to do. Because if you have forgotten this, I will be the bell which will remind you of this. I will be the one who will bring the fire to baptize you in fire. And this fire comes now through the new thought which ignites the divine spark.

The Esoteric Universe of the Sacred Heart is the Place for Ascension:

Beloved ones let go of inert thoughts. Let go anything that engages you, because it engages the mind and not the heart. That’s why is engaged. Let your heart show you the way because the heart is found on that spot. Within your own esoteric universe of the sacred heart is the place for ascension. It is the spot that will bring the golden dawn to the entire world. So don’t be lukewarm and bring doubt in this because it doesn’t include the truth. So let the truth come forward and banish any doubt, banish any fear because love is the one who banishes every kind of fear.

Love is the one who gets fear out and the tyranny that is born by fear!

4620677199_d05ca16ac7_o.jpg


Loved ones. Become the vessels of full love. We cannot communicate more this message to your ears. The massage that saves, the message of the essence and of love’s truth, the living heart of the Christ you hold within.

That’s why you are here beloved ones, because you carry the seed of the integrated Christ in your heart, that’s why you are here. Let the heart and the sacred universe of the heart unite with the Divine spark, and unite with the clear truth of living love that you have no idea what this is on the earthly level at this moment.

Something that hasn’t revealed, something that hasn’t come to knowledge is that the divine heart and the divine spark bring the greatest secret of life. Only this I can say to you, only this you can understand right now and this is the fullness of love. Now is needed as never before to become the guardians of your brothers (/sisters) of light because you are the ones you were waiting for. You know this. 

May your affirmation be this, and say it now all together:

"I Am the guardian of my brother. Through the wisdom of the ancient ones the Holy Grail floods the love of the Holy Spirit and I commune with the truth of the holy-spiritual community which the divine will bring in manifestation through the action of the violet flame".

The Alchemists of the Sacred Flame:

So beloved ones let the divine spark in your heart to flood with the violet flame of transformation. With the violet light in a combination with the ruby-gold flame of unconditional love of the Christ wholeness. Let this mingling take place within the universe, in the universe of your esoteric heart.

Let it flood you and become the love expressed in the world. Here, there are no lukewarm things. Here there is hot truth of the living Light of God itself. You who will become the alchemists of this fire carrying this truth in the world. Beloved ones, it is time to wake up from the egocentric benefits of the lower mental web. You need to get out of this. And this can be burned down only by the flame of truth. The flame of integrated love which throws out and beyond all the tyranny birthed by fear.

Let those who want to be bound with these chains. But call them. Call them to see the living love through your own example. Call them with your deeds on earth. In the way you look at your brothers and sisters; the way you express love in your environment.

Spiritual Ecology:

Ecology must come in the soul too, not only in the outer reality. You’ve been confused I think. Nature doesn’t resist to the whole Christ man who is aligned with the divine. The elements of nature submit in front of the integrated Christ man, you are called to fulfill in this incarnation, on the path you chose, and that’s why you are here beloved.

You know that you are the bringers of the light. But you need to be fervent in this. So I bring now the energies of the flame of the cosmic fire in the consciousness, in the heart of your consciousness and I radiate it fully, with full love, with light fullness, I and the armies of angels of the integrated Christ in your heart now.

Emit this flame now; the flame from the altar of God, the spark from the triple flame burning inextinguishably love, wisdom and power as an integrated reality of the Christ being within your heart. Allow, let it overwhelm ever cell and every molecule of your memory which is disengaged now through the grace of the Holy Spirit, through the alignment of the Karmic Board the dispensation has been given.

The Guardians of the Light!

So it is removed from all the carriers of the Light, all over the planet, all misused energy that binds the four lower bodies and I release it for the completion of the work I came here to do 2000 years ago. The coming of the violet flame is very close. It needs living guardians and you are those. Because as we said “I Am the Guardian of my brother”.

Say it in your heart and let this flame overwhelm you. Say it three times within the esoteric universe of the heart and listen it in there. Loudly, fervently, literally overwhelming you now:

I Am the Guardian of my brother.

I Am the Guardian of my brother.

I Am the Guardian of my brother.

I Am Truth.

I Am Life.

I Am the Way.

I Am Who Am.

I don’t allow never again, this door and entrance gate to infinite, inexhaustible, unconditional love of the spark of divine heart, I don’t allow anyone to close this door never again. I become the vessel, the chalice, the cup. I Am the Guardian of my brother...

Now let your hearts become one heart. Let the angels of the integrated Christ embrace you. Let them radiate these flames and burn anything that needs to burn on their course all over this land, on etheric level and astral level.

I told you, the astral level has come much closer as never before, that’s why fears express much faster and manifest much faster than before. You are the guardian of your brother. You are a guarding of the Light. So let this energy spread all over the astral level above Greece, now.

Let the fullness of your love banish any fear of tyranny, any blind fear. May all brothers see the truth of the Light. May all brothers align with the light of truth of the cosmic heart; now as never before!

Feel your consciousness expanding more and more, embracing more and more. This process by itself evokes mercy. By itself brings the powers of the violet flame even more closely in order to transform, transmute any low energy or thought-form others wish to impose on you. Mastery is not only mastery of the self. Your mastery needs to withdraw and to surrender in the arms of the Divine who masters everything.

Surrender in this full love and become the vessels of this expressed love. And let the rivers that come from the heart of God, from the heart of Father and Mother God to flood the Earth for the new dawn of the Light that is not far. So the door has open and the door within you remains open.

Now as never before align with the truth of your universe, of your heart. And let this sacred flame to transmute, to bring you the fiery truth of God. The fullness of love, that will make you become the Christ beings you truly are. Activating the divine spark within you and you will be magnetized towards your soul and your monad. The time has come. Don’t delay.

First teaching, changing universal direction towards the truth of the Divine

I have spoken truly.

Master Sananda

Channeling from the Light Gathering for Greece, 30 May. 10, Athens

Please forward this message without alterations or changes!
Angels House University: www.angelicreiki.eu

© Intellectual Rights

You are Free to: Print, save in your P.C., share with friends, according to the following conditions: You must mention the author, the creator of this work and the website www.angelshouse.eu | The Following are Not Allowed!

 

© 2004 - 2016 Angels House UniversityTM  - All Rights Reserved.

Copyrights and Terms of Use for the website www.angelshouse.eu