Επανακυκλοφορεί

goddess fbook profile

Ένα χρόνο μετά την πρώτη του έκδοση, το βιβλίο που αγαπήθηκε από χιλιάδες αναγνώστες και ταξίδεψε σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο επιστρέφει και επανακυκλοφορεί σε ψηφιακή έκδοση!

Έντυπη Έκδοση

Ψηφιακή Έκδοση

In the world of the Angels

It was indeed a wonderful beginning for all the members of the Angelic Reiki action group. We did healing work under the Angelic guidance focusing on issues such as early childhood and various traumas originating in past “bruises”.

banner-news-14-9-13

Photo from:David Lazar in Flickr.

The interaction among Mars, Pluto and Chiron in the skies this week  means that many programmes that come to the surface have to do with the energy of the ancestors, especially those which relate to issues of power, personal strength and the expression of the male energy (regardless of sex).

This healing can occur in many ways by the angelic healers through angelic reiki. Frixos and I shared one of them. These issues affect everyone at this time and they become more intense with the activation of old wounds so that we can see them more clearly.

The various thoughts that either flash a hint of sudden awareness into our minds or create around us a state of being as if we are experiencing something or the well known repeated  environment, cause us to experience a “deja vu” from the past. We suggest you work on these issues through self-healing so that they are released and healed.

Part of our monthly meeting is to do service work on global issues. In the global affairs we see that the influence mentioned above is clearly playing a role in the situation in Siria: The USA had decided to go on a war but something happened out of the blue and under the current circumstances they are forced to adopt more peaceful means.

So our group worked on that. The Angelic energy was so powerful that we all acknowledged that the help from above is flooding onto the Earth and its people bringing peace and forgiveness wherever it is needed.

Every astrological influence that we experience these days becomes ten times more powerful because our planet moves in a totally different energy cycle to what it was before. It is not only astrology that plays a part here but I always found fascinating the way energy influences are synchronically confirmed with the current planetary positions and solar activity!

To sum up, I would like to thank each one of you who embrace these empowerment and service meetings on global issues.

Have a great day,

Paschalis Kazakopoulos

 
 

© 2004 - 2016 Angels House UniversityTM  - All Rights Reserved.

Copyrights and Terms of Use for the website www.angelshouse.eu