Επανακυκλοφορεί

goddess fbook profile

Ένα χρόνο μετά την πρώτη του έκδοση, το βιβλίο που αγαπήθηκε από χιλιάδες αναγνώστες και ταξίδεψε σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο επιστρέφει και επανακυκλοφορεί σε ψηφιακή έκδοση!

Έντυπη Έκδοση

Ψηφιακή Έκδοση

The Circle of the Sacred Rose

When we allow ourselves to receive, we experience feelings which connect us with the real self-respect and self-acceptance. We encourage ourselves by giving us the gift of creativity.

banner-news-18-9-13

Photo from:Elizabeth Gadd in Flickr.

So, we are in a position to give birth, to create life (a child, a work of art, a great business idea). In this way we live a life full of fun, joy, playfulness, a life full of eudaimonia which is our natural state of being!

However in our days it is becoming more and more natural to deny ourselves and this state of being. In our society all these form the bottom entries to our priority list.

We feel guilty when we receive. We can heal ourselves away from the distractions that are to prompt us to avoid our emotions. Our self-worth and self-confidence hides behind old wounds and beliefs. Creativity is considered a hobby not real work. We postpone fun and joy for the weekend.

How serious and well scheduled have we become! Why?

Part of the answer is that we have become a patriarchal society which pays tribute to the old male energy (logic, result based, analysis, finances, war) instead of the female energy (insight, emotions, creativity, compassion, peace). However this is radically changing as we move towards the New Reality and the energy of the divine Feminine is being anchored and awakening the planet.

The qualities that are descending from the divine Feminine become more and more important to people both at a personal and a collective level. We are called to awaken our natural state of existence as we are beings of the infinite light.

So, beloved, we are inviting you to partake in the Circle of the Sacred Rose, today at 18:00 at Angels House Premises. It is our monthly meeting and it is dedicated to the awakening of the Christ Fire, Mary Magdalene’s Flame.

If you wish to create a life you love we are expecting you!

Paschalis Kazakopoulos