Επανακυκλοφορεί

goddess fbook profile

Ένα χρόνο μετά την πρώτη του έκδοση, το βιβλίο που αγαπήθηκε από χιλιάδες αναγνώστες και ταξίδεψε σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο επιστρέφει και επανακυκλοφορεί σε ψηφιακή έκδοση!

Έντυπη Έκδοση

Ψηφιακή Έκδοση

The Age of Blank Pages!

The previous weekend the new moon was in the sign of Libra (harmony of love), but everyone can tell that we have just passed through a super-active full moon!

banner-news-9-10-13

Photo from:Bruce Hood in Flickr.

There is an accumulation of emotional energy in the air which has been being released  and causes surges of anger, sorrow and anguish in many people. Some may have felt a vague discomfort, feelings of stress or being irritable for no obvious reason.

Apart from any astrological influences, you may have been wondering if the sun’s magnetic poles will eventually be reversed. Scientists have predicted its occurrence in August. However it is difficult to find out from NASA’s website because the majority of its staff are not working because of the USA fiscal shut down!

However you may be still wondering if it is only our human mind that searches for a logical explanation regarding how everyone of us are feeling at this moment when the truth is that there is none. There are, though, many explanations within the context of the big evolutionary picture since we are officially experiencing the shift from an old way of life to a new one. If you feel that there is no solid ground under your feet, it is because it does not exist!

This process of change which is flowing into our reality is so big that everything will go through the transformation which is the reason I keep telling everyone: find you centre. Find this space within where you can feel the stillness, the absolute silence; there you can connect with your inner higher truth and receive the guidance you need. It will help you gain a sense of peace and tranquility in the turbulence all around.

This will help you and give you clear guidance to move forward at every moment  when the  mind screams: I am so confused, I do not know what is happening and I do not know what to do! When you are wondering (I do not know what to do) you think that you do not know how to tackle a situation or what to do. Your conscious self may not know, your hyper-conscious mind (call it anyway you like), your higher self, your soul, surely does.

There is no map, nor manual for such times as these we are experiencing. We may have a general idea or visions as to what we might expect and how it will be manifested. We may even have strong insights as to how these outcomes may come to pass but truly we can not be certain because this is being created as we go along.

Change and development do not come in an orderly diagram and a graphic chart showing in detail what is going to happen in our life, how it is going to happen and how long it will last. We live in the “Blank pages” age. What is going to happen is in our hands as is how we will act at what life throws at us.

The solar activity, unemployment and the state of disarray in governmental functions is no news. However our sensitivity and our emotional reactions to these incidents is new. There have never been so many people in our society before aware of the influence of these incidents both on a physical and energy level. Never before have there been so many successive occurrences, either in our personal life or in the lives of relatives and friends or even in the larger global community, all of them happening simultaneously.

We have a greater awareness of all these events now than ever before, having been sensitised thanks to the internet and social networks. Our emotional bodies are not in orbit; so every trigger that is fired is perceived by us a hundred times more than the previous years, whether it is an astrological influence, galactic waves, a solar flare, a political or social issue, a personal relationship, or a family issue.

This enhanced sensitivity and the strong inclination to feel everything is actually positive and beneficial, but it is new territory for many light workers. It is necessary to find a way to deal with it, a way which will allow it to flow within us and at the same it will prevent it from wobbling outrageously like cars in a tornado.

Depending on your free time and your environment, it may be useful to breathe deeply, go for a walk, go outdoors, exercise, or listen to some delightful music. Everyone of us has got his/her own things to do: those that work best for you. It does not matter what you do. What is important is to engage in positive activities which you feel confident that they work and help you find your centre regardless of what is happening out there.

At present, governments all over the world are in a sort of a confusion. It is easy to abandon hope that things change for the better. However, we always knew that we would come to this point of confusion. Chaos, collapse, millions of people demanding for change, resistance to a corrupt system - all these are part of the general transformation at a universal level. These are not ordinary times. It is the time to awake. It is a time when voices are heard and hearts expressed. It is a time when everything that is not aligned to our real potential is questioned, falls or is transformed.

Even at this very moment if you feel tension either originating in you or received from others just shake your hands. Yes, just shake your hands before you go on reading. Shake them! If it is possible depending on where you happen to be, get up and shake your legs and your whole body. Pass your hands over each arm, and continue downwards over your torso and back, around your legs and under your feet and take a moment to feel yourself, and your energy being cleansed from whatever does not belong to you. Guide this towards the energy recycling area where it can be used in a good way.

These days we are aware of ourselves being the receptors of huge amounts of electrical energy and although there are a lot of advantages of being human (light bulb) it is also necessary to know that we need to manage and discard the excess energy we cannot incorporate, otherwise we will be overloaded which means emotional breakdown. I hope you have at least found a way to breathe calmly!

Paschalis Kazakopoulos.