Επανακυκλοφορεί

goddess fbook profile

Ένα χρόνο μετά την πρώτη του έκδοση, το βιβλίο που αγαπήθηκε από χιλιάδες αναγνώστες και ταξίδεψε σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο επιστρέφει και επανακυκλοφορεί σε ψηφιακή έκδοση!

Έντυπη Έκδοση

Ψηφιακή Έκδοση

Meeting the Dolphins!

Dear friends, on the 29th of May we had the “Meeting with Dolphins” along with a group of Lightworkers to help in the networking of the energies. Worked with the energy grids and anchored the new energies at the archeological site of Heraion which was dedicated to the Female aspect.

The presence of the dolphins was very intense and embraced the group in love. Dolphins are healers and guardians of the light on our planet. Their role is similar to that of the Angelic Kingdom. They are here to help us, to support us and guide us in the remembrance of the Radiant Wholeness. Their love for humanity is deep!

After this wonderful adventure we created a video clip dedicated to the dolphins and all the beings who support the planetary ascension, sharing joy and hope to everyone. Watch below some snapshots...

Video clip from the meditative journey in the wonderful world of dolpins!

At this moment where humanity goes through a deep revision of what we call as “Cosmos” and the intense energy upgrades (intensifying the process of collapsing the old), let’s allow the energies of the Dolphins to touch us, guiding us on a higher consciousness level in order to share with the planet all Love and Joy!

The activations taking place this period are so intense and deep, while we move towards to the leap of consciousness we are called to make now as humanity. The Christ grid receives powerful codifications and the angels of seas – the Dolphins, are helping us now to assimilate these energies. We feel the connection with them and at the same time the joy of the new cycle that begins and will constitute the Dawn of the 7th Golden Age!

With love and gratitude,

Paschalis Kazakopoulos & Frixos Christodoulou

ⓒ Angels House University Productions 2011: Deep gratitude and thanks to the wonderful group of light workers and the dolphins for the co-creation of this magical and playful day, to Nikos Voyatzakis, Founder of the program “Meeting the Dolphins”, the boat Angelos and the crew. Music by Joga Dass – Calling the Whales.

Please forward this message without alterations or changes!

Angels House University: www.angelicreiki.eu

© Intellectual Rights

You are Free to: Print, save in your P.C., share with friends, according to the following conditions: You must mention the author, the creator of this work and the website www.angelicreiki.eu | The Following are Not Allowed!

 

© 2004 - 2016 Angels House UniversityTM  - All Rights Reserved.

Copyrights and Terms of Use for the website www.angelshouse.eu