Επανακυκλοφορεί

goddess fbook profile

Ένα χρόνο μετά την πρώτη του έκδοση, το βιβλίο που αγαπήθηκε από χιλιάδες αναγνώστες και ταξίδεψε σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο επιστρέφει και επανακυκλοφορεί σε ψηφιακή έκδοση!

Έντυπη Έκδοση

Ψηφιακή Έκδοση

Reconnecting the Ancient Temples with the 24 Regions of the Light!

Beloved friends, the joyous messages from the Regions of the Light shower now our planet. On Easter Time we had the honor the visit the land of Egypt with a group of light workers for a sacred journey at the ancient temples.

This journey was of great importance in regard to the specific period of our visit and the energy work which took place. Egypt is an amazing destination for someone to visit at any time since time disappears and inner senses awaken amongst the sanctuaries of the ancient temples.

Video clip with snapshots from the entire journey with the Family of Light!

People in Egypt are talking for the period before and after revolution. A deep change has begun having its roots in the past. After the revolution on Tahrir Square which moved all humanity, Egyptians feel the air of freedom flowing everywhere. The first step has been taken and gradually the next follow. Hospitals, governmental institutes, streets and the names of stations have been renamed now giving there space to values and to the names of the heroes of the revolution, erasing from the book of history the names of oppression and imposition. Power returns back to people like a huge tank of kept energy which disembogues. This redistribution will find its balance by time since it looks like the oscillation of a pendulum from the one end to the other.

After the first day in Cairo we flew to Luxor. A wonderful city which is under great construction at this moment. In Luxor we set the foundation for the energy work of our journey. Along with the group we created a living field of Light clearing the energy grids of the broader area while we extended the action of the Light all over Egypt. Important part of this journey was the energy cleansing while our planet purifies now the solar plexus of humanity; the energy center which corresponds to the personal power and balance, while at the same time Luxor corresponds to the chakra of the solar plexus. Many Masters and beings of the inner planes embraced this work, while the Angels of the Christ Consciousness and Mary Magdalene transmitted the new codes and their message to the group about the work which was going to unfold in the Ancient Temples.

We traveled en route through neighborhoods with plinth houses and coffee shops, sugar cane plantations and date palm trees to visit the west bank of the Nile, where the tombs of Kings are found and is known as the valley of death. We visited the temple of the female pharaoh Hatshepsut which hosts a part dedicated to goddess Hathor, the Colossi of Memnon, the alabaster workshops and also the temple which is located in the valley of the workers where we did a meditation with the group.

Very synchronical we had to make some changes in the itinerary of our journey since at first we were going to visit the ancient temples in Dendera and Abydos. But the divine synchronicity brought it in such a way so as a group we went first through the valley of death and then to the temples of Luxor and Karnak. The era after revolution has brought many benefits and many remnants waiting to be cleared away. Unfortunately there is still a lot of fanaticism in religions and the police are absent and aloof. At a close distance area the people had blocked all communication in order to fulfill their demands in which they wanted to remove a Christian governor who had taken over a few days ago. Regarding the energy work we had to do it came out that it was very beneficial since we completed the energy attunements and the purifications before the streets open for the next step.

The day after the valley of kings we visited the majestic temple in Karnak where we worked with the female energies of cleansing and of goddess Shekmet. The fiery quality she brought offered a new freedom and unity to our group while we were assimilating the activations from the 24 Regions of the Light. For our great surprise and joy we saw the excavations in Luxor which are about to connect the two great temples (Luxor-Karnak), reuniting the sphinx-lined highway of three kilometers, as it was in the past. Something we had worked for in our previous journey in Egypt in 2008.

Later in the evening we headed to the Temple of Luxor, the place where the Ascension Flame is held and the Ashram of Master Serapis Bey is located on etheric level. The ascension energies are so intense and you can feel the clarity and the purity of the energy. Inside the sanctuary of the temple which must have open recently, the Master Serapis Bey transmitted important activations and Light blessings to the group through a live channeling.

DSC02536

The day for our visit to Dendera came and with great joy and enthusiasm and a dose of adventure we arrived auspiciously there to work with the Christ energies in the Temple of Hathor. This temple still holds the cosmic energies, opening its arms to receive our group while we anchored the Christ grids and the connections with the 24 Regions of the Light.

Full of pictures and experiences we headed to the sacred center in Abydos which has seven sanctuaries. We walked around the golden hieroglyphic walls out to Oseirion and the tunnels of multidimensionality, out to the desert and sat in an ancient temple for the next part of the work. Very few tourists and in many occasions we were the only visitors in the temples; a great gift to enjoy this unforgettable experience.

The cruise boat on the banks of the Nile was waiting for our cruise to the south of Egypt. We sailed on the peaceful waters of god Hapi gazing the palm trees and plantations in succession with the colors of the desert. Incredible serenity and tranquility floods you while the natural landscape seems to come out from a fairytale. Keep traveling to the south the scenery changes and you can observe the simple life of the natives cultivating and taking water from the Nile, the children swimming and others stopping the labors of the day to pray. As the sun goes down to the West a golden aura colors everything with a soft color, the perfect solar disc reminding you the hieroglyphics with the spheres above the heads of the solar gods in the ancient temples. A spectacular view which refreshes all of our being and soul.

The following morning we sailed through the Esna dam to disembark and walk through the local bazaars into the ancient temple of the creator god Khnum. The zodiac signs painted on the ceiling of the temple along with other figures and symbols awake the memories of the ancient wisdom. Inside the temple of Khnum we continued the energy work with the assistance of Master Jesus/Sananda who transmitted the blessings and new attunements for the group.

Next we sailed to the temple in Kom Ombo and then continued our journey all the way down to the beautiful city Aswan. A sacred ceremony of reunion with the priestesses of Mother Goddess was waiting for us on Philae Island where the temple of Isis was relocated with the assistance of Unesco. One of the most beautiful temples in Egypt, surrounded by rich green trees and clean water, a true diamond.

After exploring the temple we sat down with the group for the energy work. The intense presence of Isis along with the priestesses of the ancient temple and a large number of Masters from the inner planes embraced the group like a reunion of souls while we re-experienced a ceremony which the priestesses of the temple used to perform in the past. The presence of the Divine Female and the connection with the 24 Regions of the Light was reestablished again on the grids of the temple, like a fulfillment of an ancient contract. Philae, the island of the lovers, a place in honor to the sacred female and the Divine Mother.

Leaving behind the island, we drove through museums, oils and perfumes to embark on feluccas of the Nile, next to the picturesque elephantine rocks, the botanic garden and the Nubian village with camels waiting patiently under the sun on the bank of the Nile. Pictures so different that stay in your soul.

DSC02569

For the last part of our journey we flew back to Cairo for the completion of our work and to establish the connections with the 24 Regions of the Light. The pyramids and the Sphinx rise majestically above the modern buildings. Here where great Masters and Priests were initiated.

We visited the Giza plateau for a powerful initiation inside the Great Pyramid where we shared the energy currents from this multidimensional portal while the Masters Sananda, Lord Maitreya and Lord Melchizedek transmitted the new codes to the group through a live channeling we did in the Kings Chamber.

The mystic atmosphere inspired by this place, the voices echoing in the great gallery, the invisible presences of the Masters and the cosmic currents from the stars and the higher dimensions lead the existence to an esoteric resurrection and spiritual expansion.

DSC02683

Leaving behind the Great Pyramid we visited other significant pyramidal structures weaving with the group the new energies of the integrated Christ. The great inflow of the new codes and impressions work in an alchemical way transforming your being from its core.

Egypt still radiates the glory of the Spirit waiting people patiently. The words are so mundane to describe the splendor of the soul. While our world moves with rapid rhythms on the path to freedom and each one is called to make changes in their lives so to move forward all together, I leave you with a wish that a friend from Egypt gave us very synchronically during Easter Time,

Happy Revolution!

Frixos Christodoulou

Please forward this message without alterations or changes!

Angels House University: www.angelshouse.eu

© Intellectual Rights

You are Free to: Print, save in your P.C., share with friends, according to the following conditions: You must mention the author, the creator of this work and the website www.angelshouse.eu | The Following are Not Allowed!

 

© 2004 - 2016 Angels House UniversityTM  - All Rights Reserved.

Copyrights and Terms of Use for the website www.angelshouse.eu