Επανακυκλοφορεί

goddess fbook profile

Ένα χρόνο μετά την πρώτη του έκδοση, το βιβλίο που αγαπήθηκε από χιλιάδες αναγνώστες και ταξίδεψε σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο επιστρέφει και επανακυκλοφορεί σε ψηφιακή έκδοση!

Έντυπη Έκδοση

Ψηφιακή Έκδοση

Work with the Family of Light in Germany!

The work with the family of Light in Germany in October has completed and filled us with joy and satisfaction while the people embraced the new information we shared and very good work was done.

Watch the slideshow from the activites of Angels House in Germany.

Photographs with the family of Light in Germany!

We had the honor to teach the first Angelic Reiki workshop in Germany. We experienced amazing moments while the energy grids of the people and the country were unfolding to accept the new energies. Watch the slideshow with snapshots from the workshop. Welcome the first Angelic Reiki healers in Germany!

Snapshots from the Angelic Reiki workshop in Germany!

Also we shared the energies of the integrated Christ and the new teaching from Mary Magdalene through the workshop “The Flame of Mary Magdalene” while the participants had the opportunity to experience a new form of healing with the energies of Mary Magdalene, part of the oncoming book from Paschalis Kazakopoulos and Frixos Christodoulou.

Activating the Heart Portal of the Integrated Christ in Germany!

A big thank you for embracing once more the energies of the integrated Christ! This workshop created a powerful field of love and healing for all the participants and the energy Light grids in Germany!

Frixos Christodoulou & Paschalis Kazakopoulos

© Intellectual Rights

You are Free to: Print, save in your P.C., share with friends, according to the following conditions: You must mention the author, the creator of this work and the website www.angelicreiki.eu | The Following are Not Allowed!