Επανακυκλοφορεί

goddess fbook profile

Ένα χρόνο μετά την πρώτη του έκδοση, το βιβλίο που αγαπήθηκε από χιλιάδες αναγνώστες και ταξίδεψε σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο επιστρέφει και επανακυκλοφορεί σε ψηφιακή έκδοση!

Έντυπη Έκδοση

Ψηφιακή Έκδοση

Latest News & Activities (38 ADDS)

The Rose of Magdalene Blooms in Germany!

With great joy and feelings of reunion and love filled us the recent workshop “Magdalene's Flame” which took place in Germany. This unique work with light workers from all over the country of Germany, took place in the town of Ochsenfurt, located truly in the heart of Germany!

Read more...

March: with the Family of Light in Germany!

Activation of the Sacred Heart! In the month of March we will visit Ochsenfurt, in Germany to work with the new energies and the new teaching of Mary Magdalene. We have worked with these energies of the sacred couple, Mary-Jesus, in several places in Greece, France, England, Israel weaving the energies of the Sacred Rose. This two-day workshop, “Magdalene's Flame” brings an integrated understanding of the Christ Being and initiation to the mysteries of the Sacred Heart!

Read more...

The Portals of Light in the Holy Land!

Beloved family of light workers, the recent sacred journey we accomplished with great pleasure in the Holy Land and the holy grounds of Mount Sinai was ineffaceably written in our souls leaving the blueprint of the seal of true love.

Read more...

Angelic Reiki to the Next Level!

With great success was accomplished the Angelic Reiki Update Workshop, in Athens on the 4 – 6 of December. The Co-Founder of this System of Healing, Christine Core, visited Greece and shared the new information and the new understanding that is coming in this period through the channel we know as Angelic Reiki.

Read more...

Awakening Magdalene's Flame in the Hearts of the World!

Beloved Family of the Light, we have just returned from our trip to France and the work with the Earth and the energies of Mary Magdalene! The energy in that country is so intense and the energetic pouches still hide in their wombs the esoteric truth of the union of Jesus/ Yeshua/ Sananda and Mary Magdalene's.

Read more...