Επανακυκλοφορεί

goddess fbook profile

Ένα χρόνο μετά την πρώτη του έκδοση, το βιβλίο που αγαπήθηκε από χιλιάδες αναγνώστες και ταξίδεψε σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο επιστρέφει και επανακυκλοφορεί σε ψηφιακή έκδοση!

Έντυπη Έκδοση

Ψηφιακή Έκδοση

The Mothers of the World, ask for our attention!

 oi miteres tou kosmou zitoun tin prosochi mas

Photo from: Eric Lafforgue in flickr.

Beloved hearts, I’m now here for you, I’m here for each one... As you open your hearts you open a door to the Divine, a diode to truth. Allow your heart to remain open... Let your thoughts get pacified...

The Mothers of truth and compassion are coming forward now, the Priestesses of the Goddess and they embrace your group. All of them are connected with the Ancient Wisdom... And the Angels of Christ Consciousness create a connection from your heart chakra to the Christed Heart of Mother Earth...

Beloved, let a golden thread from your heart chakra be connected with the chakra of Mother Earth! As you get united with the Ancient Wisdom that Mother Earth holds, you are connecting with all the memories from all the times you acted as a Priestess of the Goddess...

You had opened the door to the Divine and you allowed it to work through you for humanity… And then the spirit came to you... and talked to you! Now it’s coming for once more next to you, and speaks to you... So let go of thoughts, allow your heart to open again...

-What is this that that doesn’t allow you to open your heart?

-Ιs it just an idea? That you will be vulnerable after this...

-That others will take advantage of you? That they will belittle you?

It’s time for all of you to release all these which keep the door of your heart half opened. Now place your hand on the heart and say: “I allow the door of my heart remain wide open, illuminating love in all its aspects, for all the world..!"

The are many Mothers on earth these days who are being abused, Mothers from the animal kingdom, Mothers from the human kingdom, Mothers from the plant kingdom, Mothers of the minerals, living organisms. Mother Earth herself wants to clear her energy from all who exploit and misuse her hospitality… and she clears it beloved ones!

The time has come for all these Mothers to be released because the Mother is compassion herself!  And there is a mother for you, our Mother - our Divine Mother, who calls you now through me to open the door of your heart and be connected with all these Mothers of the World...

Βy becoming as one you affirm: No more, that’s enough!

The time to move on has come and each one of you here knows it. You are at the step, it is just a step! You are about to make this step in this period, the entire humanity is about to do it. The resistance to this change brings earthquakes, volcanic eruptions, natural disasters and it’s part of the clearing.

It is a strong warning to humanity!

You are already a community and there are many other communities of light workers on the planet who anchor this energy on earth, either they know it or not, they do it through compassion, through love, through the deeds of angels on earth.

And here you are at Angels House! Feel their presence and allow them to enter your heart and surrender to them all of your phobias, everything that doesn’t allow your heart to open, all the ideas, all the patterns that resist the opening of your heart.

 

Thirteen Portals of Light & Thirteen Moons!

 

The activation of the Crystalline Pyramids - the Crystalline Temples of Light, on Earth is completed and now they are in a position to support global change. These Thirteen Portals of Light on Earth are connected to the thirteen moons.

You will see beloved ones that your perception about time will change, as you have already passed into the fifth dimension in the quantum field and you work with the quantum grid. Things will be happening much faster from now on! What you would understand through many years of lessons, you will be realizing it in just a moment!

-Beloved, what you wanted to release throughout many life times, you are releasing it now. The thing is that whatever is being released doesn’t return back..!

And so truth will be revealed in humanity and she won’t be able to hide again behind the agendas of the pharisees of the soul. Be truthful with your self, be truthful to others, shuttering the pattern, pulling out of humanity the root of disease. Speak through your heart and release those who keep you binded, the truth is that they keep themselves away from the truth of their heart, and this is reflected to your heart.

So I release your throat chakra… I release your heart chakra… I release your solar plexus… I release your second center… I release your first center… and I bring to you through the Heart of Mother Earth this connection beloved ones, which flows through the sacred kundalini channels, bringing the flow of love and compassion to your energy centers...

It’s in your hands now to open your third eye and your seventh center and connect with your Soul Star. All humanity’s resistance gets accumulated below the fifth energy center. Feel the freedom now below your throat chakra and pull that wonderful energy with your breath, the energy of love, draw it from your open heart and then offer your love to your third eye.

Then offer yourself to God in the seventh center, and when I say God I mean Father God/Mother Goddess, the aspect of the Divine Principle that is whole! Listen now to your heart beloved ones, because when she’s open she sings, she embraces, she is compassionate, she understands...

Time and space will change not only for you. It will change for all humanity! People will be seeking for resonance from heart to heart and as much open your heart is you will be attracting the right people in your life, who will resonate with you.

So wait for new arrivals at the square of the heart..!

It has space for even more. Embrace more people, love more people. If this isn’t your life purpose then which is it beloved? Trying to change those who don’t change? Or resonating and weaving the energy with those who resonate and co-create a new earth, a new reality that is anchored on the quantum grid?

-So what do you choose?

Look at the masks they wear, see the masks, the vessels empty of soul. Do you want to keep seeing corpses? Or do you want to see the living Christ in every being, in every relationship? Answer to me… what do you choose?

And now see what is there in your reality...

Is it true or fake? And if it is fake, how much open your heart is to see that it is fake? As much as you open your heart a new dimension unfolds before you and that dimension embraces the truth that is already here on earth!

So humanity is being called since thousands of years to open the heart chakra in order to carry the Aquarian Age, the Christed Word through her relationships and communication, sharing generously with others the gifts of the soul, sharing the gifts of spirit on earth.

-Who is responsible for all these beloved?

If it is not you who are guardians of this reality then who are responsible? Other people? They are guardians too! “You are the guardian of your brother/sister!” I told you in the past. You are co-responsible in what you see. Make the choice!

Work with the heart and open it. Today I untied the ties from your chakras and I brought the connection from mother Earth and all this is being held by the Mothers of Truth, Compassion, Gratitude and it is the only true reality!

This is the reality!

In this time-space continuum I manifested myself here through this channel, I trained it for this era. Now he is a man, once he was a Priestess in the Temple of Love in Atlantis. Is it important the body, the gender or consciousness? And we are connected too. Did you recognize it? Do you see it? Do you feel it? Allow it to “work”, to “operate” you if you cannot “operate” yourself.

In other words, like your breath does its function without you having to think that now I must breathe, I’m telling you beloved, let your breath to work for you and you will be one with Father, one with the Mother and that connection will be creating realities that will be serving the Divine Purpose of humanity and not your ego.

Because the only reality is the one collective reality! Can a drop of the ocean say I’m the entire ocean? Only when it’s united with it, it can say this...

This began after the fall of Atlantis when humans considered themselves as isolated islands in the ocean and the ego reigned for thousands of years...

But now the time has come…! The new cycle began…!

When the moon gets aligned, you will be aligned too, from moon to moon. Notice the next three moons, what will happen to you and to humanity! How the facts will be overturning one another, calling you to be alert, calling you to get anchored on the quantum grid, withdrawing the beliefs and the opinions of all others who prevent the heart from remaining open!

That hinder Christhood from dwelling in your heart!

Heavenly King, Paraclete,
the Spirit of Truth,
Who are everywhere present and fill all things,
Treasury of Blessings and Giver of Life,
come and dwell in us
cleanse us from all impurity 
and save our souls, O Good One.

Amen.

Make this prayer with all of your soul, strength and essence! Feeling the channel that comes from the heart of the earth towards your heart… and as you express with your words - this prayer, send the light from the heart upwards to meet Father God, Mother Goddess, your Father and your Mother...

And so you will be becoming one with the essence of the Christ heart! The mothers of the world ask your connection and attention for all kingdoms. As you will be respecting them, you will be repsecting the Mother of the Worlds.

Mary Magdalene.

 
 

© 2004 - 2016 Angels House UniversityTM  - All Rights Reserved.

Copyrights and Terms of Use for the website www.angelshouse.eu