Επανακυκλοφορεί

goddess fbook profile

Ένα χρόνο μετά την πρώτη του έκδοση, το βιβλίο που αγαπήθηκε από χιλιάδες αναγνώστες και ταξίδεψε σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο επιστρέφει και επανακυκλοφορεί σε ψηφιακή έκδοση!

Έντυπη Έκδοση

Ψηφιακή Έκδοση

Queen of Angels!

Beloved, the energies of grace and the love of the Mother of the World - Mother Mary were felt so deeply, opening the way for deeper experiences of inner and outer change...

24-11-13

 

A big thank you to all participants for the unique experiences and the blessings we shared that Night. We feel deep gratitude for the service you offered to the planet!

The echo from this healing night keeps lifting me up… Both her love and greatness of her soul, the sweetness of her words from the channeling to the group were so essential that they touched the inmost recesses of our heart!

A balm for all the wounded hearts and a collective ascension of our thoughts in heaven. As we do the transcription of this gathering it is so wonderful to re-experience it and feel so blessed by her Divine grace!

Here is a prayer we received from Mother Mary during the 2nd Spiritual Awakening Festival (17.08.2006) and shared that night with everyone. This prayer will attune you to the angelic legions in the arms of Mother Mary.

My beloved Mother, I feel the snugness of your embrace. I feel safe, I feel protected, because nothing can bother me or hurt me in this hug. I am safe in the arms of my Mother. I extend my hands and embrace every child on Earth who needs my help.

I embrace each of my brothers and sisters and I support them in difficulties. I accept the blessings of God and I share them. I extend my hands to the Queen of Angels and ask her to act now for the entire planet and for me who I'm part of it.

Then you may ask from your heart anything you wish and Mother Mary and the Angels will help in the accomplishment of what you requested since it is coming from your heart.

Be blessed,

Paschalis Kazakopoulos.

{gallery}http://www.flickr.com/photos/angelicreiki/sets/72157638113285263/{/gallery}

 

Experiences and impressions from the participants: 

Very deep clearing! I needed it so much this period! May Her grace always be with you! May all beings be protected and blessed with Her energy and the Angels. I love you! -Maria E. (Athens)

Thank you so much! Every time I come, I leave different. Be always well! -Evangelia K. (Athens)

Wonderful experience, a heart opening with a lot of love! -Anna P. (Athens)

Thank you with all my heart. The healing night was harmoniously structured. Such blessed and abundant hugs leave speechless even the most chatty mind, while the soul absorbs them joyfully, being home. I know that the healing effects have already begun and I surrender with trust in her cycle.

It was very beautiful and very new for me. I spent my life taking care of others and trying to express only the most positive I have in my heart. Now I learn taking care of myself. Tonight I needed care - and that was a big step for me to say it… and I received the heavenly blessings and human energies open handed. Your Sacred space inspires love, abundance and quality in its every material and immaterial corner. Thank you because you created them and because you share them. Love and light from my heart to your hearts. -Terina (Athens.)

Thank you for the most wonderful and amazing experience with the power of our Mother, the words are not enough because they are so poor in front of such majesty! We were a very united group and I hope we meet again soon. -Alexandra M. (Athens)

This was the most beautiful night of the year! -Viktoria K. (Athens)

 
 

© 2004 - 2016 Angels House UniversityTM  - All Rights Reserved.

Copyrights and Terms of Use for the website www.angelshouse.eu