Επανακυκλοφορεί

goddess fbook profile

Ένα χρόνο μετά την πρώτη του έκδοση, το βιβλίο που αγαπήθηκε από χιλιάδες αναγνώστες και ταξίδεψε σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο επιστρέφει και επανακυκλοφορεί σε ψηφιακή έκδοση!

Έντυπη Έκδοση

Ψηφιακή Έκδοση

Channelings (76 ADDS)

Wesak Day: The Message of Choice!

Greetings beloved ones. I Am Archangel Michael. I come to you now as a group and at the same time I speak to many other groups around the world, giving the same message and the same essence of the love of the Divine to the human evolving race for its next step...

Read more...

Elevating Greece!

The core of your love, the core of your being, the word, the reflection and the world become one. Beloved hearts, roses in the garden of the divine, the blessed time has come and this is the time for all of you who unceasingly in your thoughts, in your heart the message of freedom was beating for so long, the message of hope, the message of change towards Love...

Read more...

Alignment Ceremony & The New Physical Vehicle!

Beloved workers of God’s work, I speak directly in your heart, in the core of your soul and your being. Surrender to this wave of energy brought by the Angels and the Masters of Light at this moment in the fields of your group and surrender to the breath of the Divine...

Read more...

11:11:11 Portal. A New Beginning for Humanity!

Beloved light workers of God’s truth, I Am the Truth, I Am Life, I Am the Light, the Light of the World. I am inside you now, I am in your etheric field.

Read more...

11:11:11 Portal for Love Realization!

Beloved roses of the divine, sons and daughters of love, the garden of your heart is blossomed. We come closer to you now passing through this garden of your own heart, we get in your field and we embrace you now...

Read more...

Reunification Ceremony & The End of Illusion!

Beloved beings of truth, beings of joy, beings of love, you enter now a field which is called quantum heart and is found in the Regions of the Light.

Read more...

Summer Solstice & The Preparation of the Souls!

Beloved roses in the heart of the Divine, I welcome you in the sacred heart of the Living Christ, of His super-luminous presence, the living action of the Universe Cosmos. Surrender now as you travel in this dimension within the Regions of the Light. Your body rests, your consciousness rests...

Read more...

Wesak Day: The Peace of the Nations!

Beloved ambassadors of the Light, sweet beings of Love who reside in your heart, I am talking to you... I speak to the beings who live in you, who are aligned with the Regions of the Light, which you are... Allow them to appear, allow them to come forward now. Wonderful sweet ambassadors of the Light.

Read more...

What you consider granted will not exist!

I come here to you now beloved ones, to face your hearts within the universes of the universes where she shines. Through the cosmic heart of eternal love I release the currents from the Regions of the Light to enfold your heart. Your inner heart, the heart which reflects the pure essence of the divine.

Read more...

The Super–Logic of the Heart!

Beloved lightworkers of God’s work, I welcome you in the arms of the Mother. Surrender now like you let a child in the arms of his mother. Let me embrace you, transmitting the energies of the Light in your essence, in the core of the Light that you are.

Read more...