Επανακυκλοφορεί

goddess fbook profile

Ένα χρόνο μετά την πρώτη του έκδοση, το βιβλίο που αγαπήθηκε από χιλιάδες αναγνώστες και ταξίδεψε σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο επιστρέφει και επανακυκλοφορεί σε ψηφιακή έκδοση!

Έντυπη Έκδοση

Ψηφιακή Έκδοση

Channelings (76 ADDS)

Serve the Love, it is the Only Truth upon Earth!

Beloved beings of the Divine Essence, recognize in your consciousness that you are the Loved Ones. Say “I AM the Loved One”, “I AM the Loved One”, “I AM the Loved One”.»...

Read more...

The Absolute Freedom from Fear!

Beloved workers of Light, blessed breaths of the life of God himself, I am Sananda. The teaching, that I, Mary Magdalene and Thamar, our daughter, will give you today, will descend like pyramid and triangle here to your companionship.

Read more...

The Subconscious Mind in the Chamber of the Heart!

I greet you, from the Kingdoms of the Illuminated Truth, Wanderer Workers of the Light, where do you lead your consciousness? Where does your consciousness lead you if there is no mastership in the consciousness itself, in your I AM Presence?

Read more...

Look the Truth of your own Heart!

We greet all the true seekers, we are the group of the 33 of Sirius. We are here to give you the message of the new course, of the new advent of your real Self within the womb of your love, in the very heart of yours.

Read more...

Be aligned with the Living Love!

Beloved hearts, emanations of the heart of the Divine itself, let your heart breathe. Let your heart coordinate with the breaths of all beings who are breathing the one truth, the truth of the God Himself.

Read more...

The harmonic Frequency of the One!

Beloved workers of the Love and Light. I am Serapis Bey. I am today in your group, to give a message of love, purification and crystallization of the Light.

Read more...

The Light of the World! (Wesak 2008)

I am here among you and I am pleased to see each one of you, here, again. My energy is moving like a spiral among you and this power is like whirlwind that activates the new codings of light.

Read more...

Give yourself the Passport for your Freedom!

My Beloved Brothers and Sisters, let you soul feel, let your body hear, let your spirit feel. Don’t hold your self anymore. Free all things. Stay free even here.

Read more...

The Heart that has room for all the Hearts!

I greet all the beautiful souls of this place, I am Sananda. My beloved brothers and sisters, I am here today, through the sweetness of the heart of Father God and Mother Goddess. I will bring the light and love of all the celestial fellowship.

Read more...

Merging with the Christ Consciousness!

Beloved souls of God, I am Sananda. It is very nice to be here, among souls that reflect the Christed consciousness. It is nice to be in the centre of the sacred cycle, that your bodies form.

Read more...